Close

Model kooperacji zaakceptowany

Najważniejszy rezultat pracy w I Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji” został osiągnięty! Model kooperacji gmin wiejskich został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. Przystępujemy do jego testowania.

Przez ostatni rok setki specjalistów z różnych dziedzin pracowały nad tym, by stworzyć model, który pozwoli efektywniej współpracować ze sobą działającym w obszarze pomocy społecznej podmiotom z gmin wiejskich. Wiedza, doświadczenie i pomysły tych osób były nieodzowne do opracowania dokumentu, który odpowiadałby na realne potrzeby i proponował realne rozwiązania.

„Model kooperacji” zyskał spójną formę dzięki ekspertom zatrudnionym w projekcie, którzy przeanalizowali wszystkie zebrane wcześniej informacje z różnych źródeł. Po uwzględnieniu końcowych uwag przekazanych przez Komitet Sterujący projektu oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, dokument został zaakceptowany przez oba te podmioty.

„Model kooperacji” zawiera dwie główne części. W pierwszej przedstawione są teoretyczne fundamenty modelu, a w drugiej sam model, jego elementy i informacje, jak efektywnie się nim posługiwać. Załączniki do Modelu zawierają pewne prawne, organizacyjne i metodologiczne ułatwienia dla osób, które będą korzystać z proponowanych rozwiązań.

Z początkiem kwietnia rozpoczyna się II Kamień Milowy „Liderów kooperacji”. Jego pierwszym etapem będzie zrekrutowanie do udziału 30 gmin i 24 powiatów z 5 województw (lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego). W tych właśnie gminach i powiatach Model zostanie przetestowany w praktyce.

Powiązane Aktualności

Skip to content