Komitet Sterujący

Karolina Barnaś kierowniczka projektu, koordynatorka regionalna

(17) 644 03 68

k.barnas@rops.rzeszow.pl

Jerzy Jęczmienionka dyrektor ROPS w Rzeszowie

Elżbieta Bogucka zastępca dyrektora MCPS w Warszawie

Bożena Tomaszewska zastępca dyrektora ROPS w Białymstoku

Barbara Jakacka-Green dyrektor ROPS w Kielcach

Małgorzata Romanko dyrektor ROPS w Lublinie

Barbara Dybkowska Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanowisko Samodzielne

Anna Tomulewicz ekspert ds. modelu, doradczyni

Barbara Marek-Zborowska ekspert ds. metodyki

ROPS Rzeszów

Karolina Barnaś kierowniczka projektu, koordynatorka regionalna

(17) 644 03 68

k.barnas@rops.rzeszow.pl

Ewelina Pikuzińska specjalistka regionalna

(17) 644 03 68

e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Damian Gorczyca specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania

(17) 850 79 28

d.gorczyca@rops.rzeszow.pl

Dominika Szul specjalistka ds. finansowych

(17) 747 06 07

d.szul@rops.rzeszow.pl

Beata Szluz konsultantka naukowa

Anna Czupich-Pieczonka konsultantka prawna

Barbara Ciurko-Malik doradczyni

Agnieszka Krzemień doradczyni

MCPS Warszawa

Zbigniew Stanik koordynator regionalny

(22) 622 42 32

zbigniew.stanik@mcps.com.pl

Małgorzata Pawluczuk specjalistka regionalna

(22) 622 42 32, w. 39

malgorzata.pawluczuk@mcps-efs.pl

Larysa Gojło specjalistka ds. oceny zasobów i wdrażania

(22) 622 42 32, w. 39

larysa.gojlo@mcps-efs.pl

Beata Sztachera specjalistka ds. finansowych

(22) 622 42 32, w.32

Joanna Lizut konsultantka naukowa

ROPS Białystok

Anna Golubiewska-Dziadel koordynatorka regionalna, specjalistka regionalna

(85) 744 72 72, w.214

anna.dziadel@rops-bialystok.pl

Michał Pugacewicz specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania

(85) 744 72 72, w. 214

michal.pugacewicz@rops-bialystok.pl

Ewelina Eichstaedt specjalistka ds. finansowych

(85) 744 22 16

ewelina.eichstaedt@rops-bialystok.pl

Elżbieta Bielecka konsultantka naukowa

Agata Bielska konsultantka prawna

Małgorzata Jadwiga Lawda doradczyni

Anna Tomulewicz ekspert ds. modelu, doradczyni

ROPS Kielce

Karolina Jarosz zastępca dyrektora ROPS Kielce, koordynatorka regionalna

(41) 342 12 42

karolina.jarosz@sejmik.kielce.pl

Marzena Bulińska specjalistka regionalna

(41) 342 14 93

marzena.bulinska@sejmik.kielce.pl

Agata Żuława specjalistka ds. oceny zasobów i wdrażania

(41) 342 18 74

agata.zulawa@sejmik.kielce.pl

Agnieszka Dzwonek specjalistka ds. finansowych

(41) 342 14 93

agnieszka.dzwonek@sejmik.kielce.pl

Andrzej Kościołek konsultant naukowy

Sylwester Ślusarczyk konsultant prawny

Renata Miszczuk doradczyni

Edyta Salnikow doradczyni

ROPS Lublin

Małgorzata Wołoszyn koordynatorka regionalna

(81) 528 76 46

mw.rops@gmail.com

Joanna Sławek-Jastrzębska specjalistka regionalna

(81) 528 76 46

joanna.slawek.rops@gmail.com

Monika Kądziela specjalistka ds. oceny zasobów i wdrażania

(81) 528 76 46

monika.kadziela@lubelskie.pl

Agnieszka Winiarczyk specjalistka ds. finansowych

(81) 528 76 46

agnieszka.winiarczyk.rops@gmail.com

Anna Kanios konsultantka naukowa

Andrzej Dec konsultant prawny

Grażyna Gruba-Jankowska doradczyni

Ewelina Żyłka doradczyni