Komitet Sterujący

Ewelina Pikuzińska kierowniczka projektu, koordynatorka regionalna

(17) 747 06 38

e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Jerzy Jęczmienionka dyrektor ROPS w Rzeszowie

Aleksander Kornatowski dyrektor MCPS w Warszawie

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz dyrektor ROPS w Białymstoku

Elżbieta Korus dyrektor ROPS w Kielcach

Małgorzata Romanko dyrektor ROPS w Lublinie

Barbara Dybkowska Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanowisko Samodzielne

Anna Tomulewicz ekspert ds. modelu, doradczyni

Barbara Marek-Zborowska ekspert ds. metodyki

bzborowska@tlen.pl

ROPS Rzeszów

Edyta Kazimierska-Dec specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania

(17) 850 79 43

e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl

Bartosz Zgłobicki specjalista ds. e-edukacji

(17) 747 06 44

b.zglobicki@rops.rzeszow.pl

Ewelina Pikuzińska kierowniczka projektu, koordynatorka regionalna

(17) 747 06 38

e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Beata Kret specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania

(17) 747 06 38

b.kret@rops.rzeszow.pl

Dominika Szul specjalistka ds. finansowych

(17) 747 06 07

d.szul@rops.rzeszow.pl

Beata Szluz konsultantka naukowa

Anna Czupich-Pieczonka konsultantka prawna

Barbara Ciurko-Malik doradczyni

Agnieszka Krzemień doradczyni

MCPS Warszawa

Zbigniew Stanik koordynator regionalny

(22) 622 42 32

zbigniew.stanik@mcps.com.pl

Małgorzata Pawluczuk specjalistka regionalna

(22) 622 42 32, w. 39

malgorzata.pawluczuk@mcps.com.pl

Larysa Gojło specjalistka ds. oceny zasobów i wdrażania

(22) 622 42 32, w. 39

larysa.gojlo@mcps.com.pl

Beata Sztachera specjalistka ds. finansowych

(22) 622 42 32, w.32

Joanna Lizut konsultantka naukowa

ROPS Białystok

Anna Golubiewska-Dziadel koordynatorka regionalna, specjalistka regionalna

(85) 744 72 72, w.214

anna.dziadel@rops-bialystok.pl

Michał Pugacewicz specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania

(85) 744 72 72, w. 214

michal.pugacewicz@rops-bialystok.pl

Agnieszka Węcławska specjalistka ds. finansowych

(85) 744 72 72 w. 214

agnieszka.weclawska@rops-bialystok.pl

Elżbieta Bielecka konsultantka naukowa

Agata Bielska konsultantka prawna

Małgorzata Jadwiga Lawda doradczyni

Anna Tomulewicz ekspert ds. modelu, doradczyni

ROPS Kielce

Mariusz Brelski koordynator regionalny

(41) 342 15 95

mariusz.brelski@sejmik.kielce.pl

Marzena Bulińska specjalistka regionalna

(41) 342 14 93

marzena.bulinska@sejmik.kielce.pl

Kamila Banasińska specjalistka ds. oceny zasobów i wdrażania

(41) 342 18 74

kamila.banasinska@sejmik.kielce.pl

Agnieszka Dzwonek specjalistka ds. finansowych

(41) 342 14 93

agnieszka.dzwonek@sejmik.kielce.pl

Andrzej Kościołek konsultant naukowy

Sylwester Ślusarczyk konsultant prawny

Renata Miszczuk doradczyni

Edyta Salnikow doradczyni

ROPS Lublin

Monika Kądziela koordynatorka regionalna

(81) 528 76 46

mw.rops@gmail.com

Joanna Sławek-Jastrzębska specjalistka regionalna

(81) 528 76 46

joanna.slawek.rops@gmail.com

Małgorzata Wołoszyn specjalistka ds. oceny zasobów i wdrażania

(81) 528 76 46

monika.kadziela@lubelskie.pl

Katarzyna Ostrowska specjalistka ds. finansowych

(81) 528 76 46

Anna Kanios konsultantka naukowa

Karolina Figas-Bednarska konsultantka prawna

Maciej Knap doradca

Ewelina Żyłka doradczyni