Close

Odbyły się warsztaty diagnostyczne

W miesiącach sierpień-październik w gminach uczestniczących w projekcie „Liderzy Kooperacji” odbyły się warsztaty diagnostyczne z udziałem rodzin objętych wsparciem.

Działające w gminach Partnerskie Zespoły Kooperacji przeprowadziły wielowymiarową diagnozę rodzin wybranych do testowania MODELU, na którą składało się określenie:

  • przyczyn oraz źródeł trudnej sytuacji życiowej;
  • mocnych i słabych stron;
  • zasobów i deficytów;
  • oczekiwań i potrzeb rodzin.

Podczas warsztatów diagnostycznych wykorzystane zostały takie narzędzia jak praca genogramem, czy technika PSR (podejście skoncentrowane na rozwiązaniach). Efektem spotkań diagnostycznych było wypracowanie przez Partnerskie Zespoły Kooperacji Indywidualnych Programów Pomocy rodzinom, które zawierają działania służące usamodzielnieniu wszystkich członków rodziny.

Powiązane Aktualności

Skip to content