Close

Partnerskie Zespoły Kooperacji z Podkarpacia wymieniają doświadczenia

W dniach 16-18 września 2019 r., członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji oraz Zespołu ds. Modelu z województwa podkarpackiego uczestniczyli w trzydniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie odbyło się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili Gminę Bieliny i zwiedzali Osadę Średniowieczną prowadzoną przez Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich. Prezentacja Osady połączona była z prelekcją na temat kooperacji i współpracy międzysektorowej na terenie gminy Bieliny. Jest to przykład inicjatywy realizowanej przez Gminę przy wsparciu podmiotów społecznych. W drugim dniu w Gminie Łopuszno swoją działalność zaprezentował Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Następnie członkowie Zespołów odwiedzili Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie. Uczestnicy wyjazdu spotkali się z władzami obu Gmin, członkami PZK oraz Doradcą ze strony ROPS Kielce, który wspiera pracujące tam zespoły. Ważnym elementem spotkania była wymiana doświadczeń i rozmowy dotyczące pracy Modelem. Każdy z zespołów opowiadał o swoich sposobach pracy, trudnościach ale również sukcesach i korzyściach z udziału w Projekcie. Dzień trzeci to przede wszystkim spotkanie robocze, którego celem było wypracowanie wspólnych wniosków i założeń do końcowego sprawozdania z pilotażu, a także przygotowanie rekomendacji i wspólnych uwag do modelu. Pomimo, iż każdy z zespołów posiada inny styl pracy, to podstawą skutecznej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym jest współpraca międzysektorowa.

Powiązane Aktualności

Skip to content