Close

Partnerskie Zespoły Kooperacji z Podkarpacia wymieniają doświadczenia

W dniach 16-18 września 2019 r., członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji oraz Zespołu ds. Modelu z województwa podkarpackiego uczestniczyli w trzydniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie odbyło się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili Gminę Bieliny i zwiedzali Osadę Średniowieczną prowadzoną przez Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich. Prezentacja Osady połączona była z prelekcją na temat kooperacji i współpracy międzysektorowej na terenie gminy Bieliny. Jest to przykład inicjatywy realizowanej przez Gminę przy wsparciu podmiotów społecznych. W drugim dniu w Gminie Łopuszno swoją działalność zaprezentował Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Następnie członkowie Zespołów odwiedzili Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie. Uczestnicy wyjazdu spotkali się z władzami obu Gmin, członkami PZK oraz Doradcą ze strony ROPS Kielce, który wspiera pracujące tam zespoły. Ważnym elementem spotkania była wymiana doświadczeń i rozmowy dotyczące pracy Modelem. Każdy z zespołów opowiadał o swoich sposobach pracy, trudnościach ale również sukcesach i korzyściach z udziału w Projekcie. Dzień trzeci to przede wszystkim spotkanie robocze, którego celem było wypracowanie wspólnych wniosków i założeń do końcowego sprawozdania z pilotażu, a także przygotowanie rekomendacji i wspólnych uwag do modelu. Pomimo, iż każdy z zespołów posiada inny styl pracy, to podstawą skutecznej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym jest współpraca międzysektorowa.

Powiązane Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content