Close

Pierwsze rezultaty projektu „Liderzy kooperacji”

Wkrótce minie pół roku od rozpoczęcia realizacji projektu „Liderzy kooperacji”. Zrekrutowano już uczestników, utworzono Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji oraz zakończono pierwszą fazę prac badawczych i szkoleniowych. Zostały położone podwaliny pod zbudowanie Modelu Kooperacji – modelu, który umożliwi skuteczniejszą współpracę różnych podmiotów angażujących się w pomoc społeczną.

Podkarpackie gminy, które uczestniczą w projekcie, to: Iwierzyce, Krempna, Krościenko Wyżne, Kuryłówka, Ostrów, Przeworsk, Świlcza i Zarzecze. W każdej z nich do udziału zgłosili się reprezentanci instytucji, które na różne sposoby działają w obszarze pomocy społecznej: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, sądów, placówek oświatowych itp.

Te osoby uformowały Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji (G-PZK), które są podstawową jednostką pracy „w terenie” w ramach projektu. G-PZK spotykają się cyklicznie z doradczyniami zatrudnionymi przez ROPS, aby dyskutować potrzeby, możliwości i cele podmiotów zaangażowanych w pomoc społeczną, i tym samym realizować scenariusz zmierzający do zbudowania Modelu Kooperacji.

Członkowie G-PZK wzięli też udział w badaniach jakościowych prowadzonych metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (badaniach fokusowych). W ich trakcie starano się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie są najpowszechniejsze problemy w pracy społecznej? Z którymi można sobie poradzić stosunkowo łatwo, a które są trudne? Jak wygląda współpraca między poszczególnymi instytucjami w obszarze pomocy społecznej? Jakie rozwiązania warto wprowadzić, by ją usprawnić? Raporty z tych badań zostaną udostępnione w nieodległej przyszłości.

Ponadto wszystkie G-PZK uczestniczyły w dwóch szkoleniach. Pierwsze z nich skupiało się na tematyce kooperacji. Definiowało ją, uświadamiało korzyści z wspólnego mierzenia się z problemami oraz wskazywało, jak wykorzystać potencjał wszystkich zaangażowanych we współpracę. Drugie pokazywało i pozwalało ćwiczyć metody przydatne w pracy socjalnej: genogram, empowerment albo określanie celów metodą SMART.

Podobne działania toczą się równolegle w czterech pozostałych województwach uczestniczących w projekcie: lubelskim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim.

Spotkanie Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji
Spotkanie Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji

 

Szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji
Szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji

Powiązane Aktualności

Skip to content