Close

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU TESTOWANIA MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH

Wszystkie zaplanowane zadania testowe opracowanego w 2018 roku MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH zostały zrealizowane:

  • 350 podmiotów partnerskich zespołów gminno-powiatowych (tzw. PZK) współpracowało, po zawiązaniu porozumień, średni czas pracy PZK to 16 miesięcy
  • 140 osób/rodzin ze 172 objętych testowaniem w 5 województwach zakończyło sukcesem realizację swoich Indywidualnych Programów Współpracy (IPW)
  • czas współpracy osób, rodzin z zespołami PZK wynosił 10-13 miesięcy
  • 21 miesięcy ROPS-y i MCPS realizowały wsparcie doradcze, superwizyjne i szkoleniowe dla podmiotów i instytucji
  • osiągnięto wzrost profesjonalizacji działań pomocowych (o 86,34%), dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i współpracy między instytucjami oraz wzrost efektywność (o 74%) we wsparciu osób, rodzin i grup.

 

Testowanie wypracowanego Modelu Kooperacji (zgodnie ze schematem) przebiegało w czterech etapach:

Podsumowanie przebiegu testowania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich Pobierz

Powiązane Aktualności

Skip to content