Close

Podsumowanie udziału Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych z województwa podkarpackiego w testowaniu Modelu

W dniu 28 stycznia w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące udział Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych w etapie testowania Modelu kooperacji wypracowanego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

Spotkanie prowadził Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Zespołem ds. Modelu. Członkami spotkania byli przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, reprezentujący sądownictwo, oświatę oraz policję z terenu województwa podkarpackiego.

Kierownik projektu Pani Karolina Barnaś w trakcie spotkania zaprezentowała film „Model kooperacji dla gmin wiejskich” w którym przedstawione zostały m.in.: cel i główne etapy projektu oraz założenia wypracowanego modelu. Doradczynie podkreśliły istotną rolę Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych m.in.: w pracy Partnerskich Zespołów Kooperacji funkcjonujących w gminach i powiatach uczestniczących w projekcie.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wręczył przedstawicielom wojewódzkich instytucji imienne podziękowania za zaangażowanie przy realizacji II Kamienia Milowego projektu „Liderzy kooperacji”.

Powiązane Aktualności

Skip to content