Close

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W TESTOWANIU MODELU W LATACH 2019-2020

Model Kooperacji w gminach wiejskich został wdrożony przy współpracy podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego, profesjonalistów, ekspertów zatrudnionych w Zespołach ds. Modeli przy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Komitetu Sterującego.

W imieniu  Zespołów ds. Modeli, Dyrekcji, ekspertów, koordynatorów i specjalistów:

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach,

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

pragniemy wyrazić wdzięczność za wspólną pracę w latach 2019-2020.

 

W województwie lubelskim:

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z powiatów: chełmskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, tomaszowskiego;

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z gmin: Cyców, Konopnica, Leśniowice, Spiczyn, Tomaszów Lubelski, Wólka;

Podmiotom sektorowym z województwa: Sądowi Okręgowemu w Lublinie, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Lublinie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy Lublinie.

 

W województwie mazowieckim:

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z powiatów: białobrzeskiego, otwockiego, ostrowskiego, węgrowskiego;

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z gmin: Radzanów, Wiązowna, Liw, Stoczek, Nur i Małkinia;

Podmiotom sektorowym z województwa Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie, Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Sądowi Okręgowemu Warszawa Praga w Warszawie, Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie.

 

W województwie podlaskim:

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z powiatów: hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego wysokomazowieckiego;

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z gmin: Kobylin-Borzymy, Kolno, Narewka, Piątnica, Łomża, Wysokie Mazowieckie;

Podmiotom sektorowym z województwa: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku, Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku.

W województwie podkarpackim:

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z powiatów: jasielskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego;

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z gmin: Krempna, Trzebownisko, Ostrów, Przeworsk, Świlcza i Zarzecze;

Podmiotom sektorowym z województwa: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie, Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Podkarpackiemu Oddziałowi PFRON, Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

W województwie świętokrzyskim:

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, sandomierskiego, staszowskiego;

Władzom, animatorom i uczestnikom PZK z gmin: Bieliny, Bodzechów, Bogoria, Łoniów, Oksa, Wodzisław;

Podmiotom sektorowym z województwa: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sądowi Okręgowemu w Kielcach, Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach.

Powiązane Aktualności

Skip to content