Close

Powołanie Wojewódzkich Zespołów Kooperacji

W pięciu województwach zaangażowanych w projekt „Liderzy kooperacji” doszło lub dojdzie w najbliższym czasie do podpisania porozumień dot. powołania Wojewódzkich Zespołów Kooperacji (WZK). Zespoły te będą ze sobą współpracować, przede wszystkim w celu udzielania wsparcia podmiotom powiatowym i gminnym zaangażowanym w działania w ramach II Kamienia Milowego.

W skład WZK wchodzą reprezentanci Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych, czyli organizacji i instytucji samorządowych lub rządowych na poziomie wojewódzkim, istotnych z punktu widzenia walki z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Znajdują się wśród nich.: Kuratoria Oświaty, Komendy Wojewódzkie Policji, Sądy Okręgowe, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie (Wydziały Polityki Społecznej) i inne.

Sygnatariuszami porozumień są marszałkowie województw, jako reprezentanci organów nadrzędnych wobec prowadzących projekt ROPS-ów, oraz kierujący WPS-ami, które w danym województwie zostały zaangażowane w projekt.

Podpisywanie porozumień przyjmuje uroczystą formę i odbywa się w obecności mediów, co podkreśla rangę, jaką mają dla decydentów działania na rzecz wsparcia osób i rodzin potrzebujących.

Przykładowo w woj. podkarpackim marszałkowie Władysław Ortyl i Stanisław Kruczek dostrzegli w projekcie „Liderzy kooperacji” sposób na wypełnienie misji społecznej władz samorządowych. Wojewoda Ewa Leniart zwróciła uwagę, że realizuje on priorytety rządu w zakresie wsparcia i ochrony rodzin. Prezes Sądu Okręgowego Rafał Puchalski i Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa zauważyli, że te rozwiązania mogą być dużym wsparciem dla specjalistów znajdujących się na pierwszej linii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: kuratorów sądowych czy policjantów z Wydziału Prewencji.

Do głównych zadań WZK będzie należało wspieranie funkcjonujących na poziomie gminno-powiatowym Partnerskich Zespołów Kooperacji  poprzez udzielanie tym podmiotom niezbędnego wsparcia, pozyskiwanie zasobów specjalistycznych, wprowadzanie zmian w programach i strategiach z obszaru polityki społecznej czy promowanie Modelu kooperacji.

Pełna treść porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w woj. podkarpackim: porozumienie-WZK

Relacje telewizyjne z podpisania porozumień:

Powiązane Aktualności

Skip to content