Close

Rozpoczęcie prac Partnerskich Zespołów Kooperacji w II Kamieniu Milowym

Rozpoczęła się praca Partnerskich Zespołów Kooperacji w gminach biorących udział w II Kamieniu Milowym. W dniu dzisiejszym w Bielinach (woj. świętokrzyskie) swoje pierwsze spotkanie ma dziesiąty spośród 30 uformowanych PZK.

Spotkania te składają się z dwóch części. W pierwszej, klasycznej, członkinie i członkowie PZK pracują z doradczyniami i, ewentualnie, innymi specjalistkami, np. konsultantkami naukowymi. Celem jest wprowadzenie zebranych w tematykę związaną z wykorzystaniem Modelu kooperacji w pracy socjalnej. Niektórzy uczestnicy spotkań są do tego już dobrze przygotowani, jako że uczestniczyli w działaniach w ramach I Kamienia Milowego. Dla innych to jednak duża nowość – albo indywidualnie nie brali wcześniej udziału w projekcie, albo cała ich gmina jest nowym, zrekrutowanym niedawno uczestnikiem projektu. Wówczas, jak to się dzieje np. w podkarpackim Trzebownisku albo mazowieckim Nurze, trzeba bardzo uważnie i przejrzyście opowiedzieć o dotychczasowych efektach pracy i planach na przyszłość.

Druga część spotkania PZK przeznaczona jest na przeprowadzenie zogniskowanego wywiadu grupowego zwanego popularnie „fokusem”. To jakościowa metoda badawcza, w czasie której moderator rozmawia z grupą osób o zdefiniowanym wcześniej problemie. W tym przypadku to oczywiście członkowie PZK mają się wypowiedzieć na temat Modelu kooperacji: jak postrzegają jego mocne i słabe strony, w jaki sposób mógłby im pomóc, jakie gminy mają zasoby, by ten model wdrażać, jakie bariery mogą przeszkodzić w efektywnej pracy, itp.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów powstaną raporty cząstkowe i zbiorcze, które będą jednym z ważnych elementów testowania i ewaluacji Modelu kooperacji.

Zdjęcia do artykułu zrobione w czasie spotkań w Bogorii, Łoniowie i Wodzisławiu przez kielecki Zespół ds. Modelu.

Powiązane Aktualności

Skip to content