Close

Spotkania seminaryjno-webinarowe dla przedstawicieli podmiotów sektorowych zorganizowane przez ROPS w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

W dniach 19 i 20 maja 2021 r. o godzinie 9.00 odbyły się dwa zdalne spotkania seminaryjno-webinarowe dla przedstawicieli podmiotów sektorowych zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

Spotkania dotyczyły praktycznego wykorzystania wypracowanych Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Prezentowane podczas spotkania Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Adresatem spotkań byli przedstawiciele podmiotów sektorowych pomocy i integracji społecznej oraz innych niezbędnych z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego z terenu województwa podkarpackiego.

Spotkanie rozpoczął dyrektor ROPS w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka, który przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił ogólne informacje o Modelu. Następnie Kierownik projektu Pani Karolina Barnaś zaprezentowała jak wyglądała realizacja testowania Modeli kooperacji w Polsce, makroregionach i województwie. Ponadto prowadzącymi  spotkanie byli doradcy Modelu oraz konsultant naukowy, którzy zaprezentowali korzyści wynikające z pracy  Modelami oraz przedstawili główne założenia wypracowanej Księgi rekomendacyjnej. Na zakończenie spotkania konsultant prawny omówił aspekty prawne i wynikające z nich dokumenty dla podmiotów i rodzin.

Spotkanie webinarowe, ROPS w Rzeszowie - projekt Liderzy Kooperacji
Spotkanie webinarowe

Powiązane Aktualności

Skip to content