Close

Spotkania z PCPR-ami przed II Kamieniem Milowym

Przygotowania do rekrutacji gmin i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym obejmowały także spotkania informacyjne z reprezentantami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Odbyły się one między 5 a 18 kwietnia, po jednym w każdym z województw zaangażowanych w projekt.

Wzięło w nich udział w sumie 86 pracowników PCPR-ów, w większości członków dyrekcji tych instytucji. Ich gospodarzami były zespoły ds. modelu: specjaliści, doradcy oraz konsultanci prawni i naukowi. Celem było wprowadzenie uczestników – szczególnie z tych PCPR-ów, które nie brały udziału w I Kamieniu Milowym – w zagadnienia związane z pracą w kolejnej fazie projektu.

Na spotkaniach padało sporo pytań, przede wszystkim dotyczących różnych praktycznych aspektów kolejnych działań. Kiedy zaczyna się rekrutacja? (już teraz). Kto i kiedy podpisze porozumienia? (władze gmin i powiatów, po rekrutacji). Jaki wkład finansowy gmin i powiatów będzie wymagany (JST nie wnoszą żadnego wkładu finansowego). Czy za udział w pracach uczestnicy otrzymają wynagrodzenie (tak, w zakresie wykraczającym poza codzienne obowiązki – wynagradzania będą np. animatorzy Partnerskich Zespołów Kooperacji z ramienia PCPR-ów i GOPS-ów). Czy w procesie rekrutacji i pracy w II KM można liczyć na wsparcie Zespołów ds. modelu (Oczywiście tak).

Na większość pytań odpowiadali gospodarze, ale czasami także przedstawiciele PCPR-ów, które wzięły udział w I Kamieniu Milowym. Również dzięki ich pomocy rozstrzygano pewne wątpliwości i obawy.

Przedstawicieli gmin wiejskich i powiatów z terenu województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego serdecznie zapraszamy do kontaktu z odpowiednim ROPS-em w celu pozyskania dodatkowych informacji na temat projektu i korzyści, jakie przyniesie udział w nim.

Powiązane Aktualności

Skip to content