Close

Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim województwa podkarpackiego

9 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji, Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu zaangażowanych w realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

Spotkanie rozpoczął Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który przywitał wszystkich uczestników oraz zwrócił uwagę na znaczenie polityki społecznej i instytucji pomocowych w województwie podkarpackim. Z kolei Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przedstawił główne założenia projektu pn. „Liderzy kooperacji” i etapy jego realizacji. Pani Profesor Beata Szluz, pełniąca funkcję konsultanta naukowego projektu, zaprezentowała Model Kooperacji w gminach wiejskich wypracowany podczas pierwszego etapu realizacji projektu – I kamienia milowego. Wyjaśniła na czym polega praca Modelem oraz podkreśliła znaczenie współpracy osób zaangażowanych w jego wdrażanie. Następnie Pani Agnieszka Krzemień i Pani Barbara Ciurko-Malik – doradczynie projektu, omówiły etapy pracy w pierwszym i drugim kamieniu milowym oraz najbliższe wyzwania do realizacji.

W drugiej części spotkania odbyła się aktywna dyskusja, podczas której swoje spostrzeżenia i opinie na temat realizacji projektu zaprezentowali animatorzy i członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji, Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych, a także dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Następnie Pani Katarzyna Wojtanowicz – superwizor w projekcie, przedstawiła wnioski z przeprowadzonej superwizji, której głównym celem było wzmocnienie realizacji Modelu Kooperacji w gminach wiejskich uczestniczących w jego testowaniu.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wręczyli zaproszonym gościom podziękowania za efektywną współpracę, pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm w realizacji projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

Powiązane Aktualności

Skip to content