Close

Spotkanie makroregionalne 30 września – 1 października 2019 r.

W dniach 30 września – 1 października 2019 r. w Sandomierzu odbyło się  siódme spotkanie makroregionalne w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Głównym tematem rozmów Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego było omówienie aktualnego stanu postępów w pracy nad testowaniem Modelu w II kamieniu milowym.

 

Po omówieniu przebiegu spotkania i przedstawieniu nowych członków zespołów zostały omówione wnioski i rekomendacje z raportów badań fokusowych w makroregionie oraz z pierwszych etapów testowania Modelu.

Znaczna część spotkania opierała się na pracy w podgrupach zadaniowych, gdzie poruszano kwestie dotyczące:

  • analizy wniosków z testowania Modelu w oparciu o subiektywne spostrzeżenia doradców;
  • etapów pracy z Partnerskimi Zespołami Kooperacji;
  • współpracy z członkami PZK, animatorami i superwizorami;
  • planowania projektów socjalnych;
  • wniosków dotyczących współpracy z Wojewódzkimi Zespołami Kooperacji;
  • wskazań do szkoleń Szkoły Kooperacji;
  • analizy narzędzi ewaluacyjnych;
  • aspektów ochrony danych osobowych w testowaniu Modelu.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w szkoleniu z komunikacji Modelu FRIS (który opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY), które pomoże  dobrze  określić możliwości wykorzystania w pracy nad Modelem.

Na zakończenie zostały określone wskazania do realizacji testowania Modelu na trzy kolejne miesiące w oparciu o wnioski wypracowane podczas dyskusji w podgrupach zdaniowych.

Powiązane Aktualności

Skip to content