Close

Spotkanie makroregionalne 9-10 grudnia 2019 r.

W dniach 9-10 grudnia w Sandomierzu odbyło się ósme spotkanie makroregionalne realizowane w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”. Podczas pracy członkowie Zespołów ds. Modelu poruszali tematykę związaną m.in. z Platformą Edukacyjną, planowaniem projektów socjalnych oraz budżetem na przyszły rok.

W pierwszym dniu spotkania omawiane były sprawy związane z aktualnymi postępami w pracy na terenie poszczególnych województw, przedstawiono dobre praktyki, a także trudności  w realizacji projektu. Ponadto zaprezentowano wnioski i dotychczasowe rekomendacje z testowania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich.

Pozostałą część dnia zajęła praca w podgrupach zadaniowych, podczas której konsultanci naukowi, konsultanci prawni, doradcy, koordynatorzy, specjaliści regionalni i specjaliści finansowi podejmowali tematy związane z:

  • uporządkowaniem platformy edukacyjnej i jej regulaminem;
  • zadaniami dla wojewódzkich zespołów kooperacji;
  • wypracowaniem propozycji dobrych praktyk;
  • analizą wniosków i rekomendacji z testowania modelu;
  • planowaniem projektów socjalnych i regulacjami prawnymi dotyczącymi ich finansowania;
  • omówieniem warsztatów współpracy z rodziną;
  • budżetem projektu, zagospodarowaniem oszczędności planowaniem wydatków;
  • rolą regionalnych ośrodków polityki społecznej w testowaniu modelu;
  • propozycją działań edukacyjno-informacyjnych;
  • opracowaniem wytycznych dotyczących zatrudnienia specjalisty ds. ochrony danych osobowych.

Drugiego dnia miało miejsce spotkanie Komitetu Sterującego, podczas którego omawiane były najistotniejsze kwestie związane z aktualnym etapem projektu, a także jego dalszą realizacją. Ponadto podczas wspólnej pracy Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego wysłuchano wystąpienia zaproszonego gościa – kierownika Wydziału Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który przedstawił dobre praktyki w ramach ekonomii społecznej województwa mazowieckiego jako przykładu wdrażania zmian społecznych.

Na zakończenie spotkania w Sandomierzu Ekspert ds. modelu – Anna Tomulewicz przedstawiła wnioski z dwudniowej pracy Zespołów ds. Modelu i Komitetu Sterującego oraz plan pracy na pierwszy kwartał 2020 r. Spotkanie podsumował przedstawiciel Lidera Projektu, Dyrektor ROPS w Rzeszowie – Jerzy Jęczmienionka.

Powiązane Aktualności

Skip to content