Close

Spotkanie makroregionalne – grudzień 2018

W dniach 17-19 grudnia 2018, ponownie w Sandomierzu, odbyło się kolejne Spotkanie Makroregionalne projektu Liderzy Kooperacji. Tym razem miało ono przebieg nieco inny niż zwykle – w jego ramach odbyły się także szkolenie dla wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech siostrzanych projektów zmierzających do stworzenia Modelów Kooperacji.

Wojewódzkie podmioty sektorowe to instytucje, takie jak Urzędy Wojewódzkie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Kuratoria Oświaty czy Komendy Wojewódzkie Policji. Zostały one, jako podmioty zainteresowane rezultatami projektu, zaproszone do udziału w nim. Nie są one wprawdzie zaangażowane w codzienny wysiłek nad opracowaniem i przetestowaniem Modelu Kooperacji, ale i do nich kierowane są niektóre działania. Szkolenie, w którym wzięli udział ich przedstawiciele, dotyczyło nowych metod stosowanych w pracy socjalnej, np. genogramu czy empowerment. Przypomnijmy, że w identycznych warsztatach uczestniczyli członkowie GPZ-K z wszystkich 5 województw współpracujących w projekcie Liderzy kooperacji.

Siostrzane projekty, o których wspomniano, to z kolei „Kooperacja – efektywna i skuteczna” oraz  „Kooperacja 3D”. Pracują one nad zbudowaniem Modelu Kooperacji odpowiednio dla gmin miejsko-wiejskich oraz miejskich, a ich liderami są ROPS-y w Toruniu i w Katowicach. Również na poziomie realizacji konkretnych zadań istnieją między nimi pewne różnice. Widać też, że podmioty działające w obszarze pomocy społecznej mierzą się czasem z zupełnie innymi wyzwaniami zależnie od tego, czy działają na wsi, czy w mieście. Rozmowy z Sandomierzu dawały szansę, by porównać postępy i wnioski z dotychczasowych prac oraz poczynić uzgodnienia, które przyczynią się do spójnego domknięcia wszystkich trzech projektów.

To wszystko miało miejsce trzeciego dnia pracy. Wcześniejsze dwa dotyczyły wewnętrznych spraw Liderów kooperacji. Jak zwykle rozpoczęto od podsumowania dotychczasowych efektów pracy. Należy z zadowoleniem stwierdzić, że pewne opóźnienia, które stwierdzono na wcześniejszym, październikowym spotkaniu, zostały nadgonione i aktualnie żadne z województw nie ma zaległości w realizacji projektu.

Następnie omawiano różne kwestie związane z codzienną pracą: wnioski z badań fokusowych, tworzenie platformy edukacyjnej, a przede wszystkim szczegóły Modelu Kooperacji. Już wkrótce – w kwietniu 2019 r. – rozpocznie się jego testowanie w praktyce, więc model przybrał już kształt, który pozwala na omawianie i dopracowywane jego szczegółów.

Spotkanie miało też specjalnego gościa: prof. Marka Rymszę, socjologa, doradcę prezydenta Andrzeja Dudy i kierownika sekcji „Polityka społeczna, rodzina” w Narodowej Radzie Rozwoju. Przedstawił on prezydenckie inicjatywy dotyczące obszaru pomocy społecznej, w szczególności projekt Centrów Usług Społecznych. Dało to asumpt do ożywionej, stojącej na wysokim poziomie merytorycznym dyskusji z praktykami zgromadzonymi na sali. Porównywano założenia przedstawione przez pana profesora z tymi, na jakich opierają się „Liderzy kooperacji”, dyskutowano praktyczne trudności związane z wprowadzeniem tych pomysłów w życie i zastanawiano się, czy CUS-y – już działające w niektórych większych miastach – sprawdzą się w gminach wiejskich.

Jak zwykle takie spotkanie dostarczyło licznych danych pozwalających skorygować plan działań, ale też przekonania, że idzie się w dobrym kierunku oraz motywacji do dalszej pracy.

Powiązane Aktualności

Skip to content