Close

Spotkanie makroregionalne w Białymstoku 18-19 marca 2019

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego, które odbyło się w Białymstoku w dniach 18-19 marca 2019 r., praktycznie zakończyło I Kamień Milowy w ramach projektu Liderzy kooperacji. Tematem przewodnim rozmów nie były jednak podsumowania, a plany na bliższą i dalszą przyszłość.

Po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokumentu zawierającego wypracowany w ciągu ostatniego roku Model kooperacji pozostało jedynie by formalnie przyjął go Komitet Sterujący projektu. To właśnie miało miejsce w Białymstoku i choć teoretycznie I Kamień Milowy trwa jeszcze kilka dni, to w praktyce jego cele zostały już zrealizowane, a praca nad nim zamknięta. Nie było jednak czasu na gratulacje i samozadowolenie – rusza praca nad testowaniem Modelu w ramach II Kamienia Milowego, a do tego należy się odpowiednio przygotować.

Duża część pracy wykonanej w Białymstoku odbyła się w podgrupach, w celu analizy dokonań i możliwości działań w kilku obszarach:

  • uzgadnianie pracy projektowej i pracy Modelem – podział zadań, harmonogram i finanse,
  • planowanie finansowo-zadaniowe II Kamienia Milowego,
  • proces rekrutacji gmin i powiatów do II KM,
  • planowanie Szkoły kooperacji (szkoleń dla uczestników II KM),
  • udoskonalanie platformy edukacyjnej i zamieszczanie na niej dodatkowych treści,
  • budowanie i udostępnianie wojewódzkiej listy aktywności i usług,
  • promowanie Modelu kooperacji,
  • dyskutowanie zagadnień prawnych w ramach projektu, (porozumienia z gminami/powiatami, ochrona danych osobowych itp.)
  • ustalanie kwestii organizacyjnych związanych z dalszą praca w projekcie.

We wszystkich tych obszarach szczególny nacisk położono na to, co musi wydarzyć się w ciągu najbliższego kwartału, jako że będzie to okres newralgiczny, mający ogromny wpływ na sukces etapu testowania Modelu. Jak wskazuje powyższa lista – zadań jest dużo, a one same bardzo różnorodne. Liderzy kooperacji to nie jest stosunkowo prosty, jednotorowy projekt. Dotychczas jednak sprawnie idzie on do przodu i pokonuje kolejne przeszkody. Można wierzyć, że tak będzie i w II Kamieniu Milowym.

Powiązane Aktualności

Skip to content