Close

Spotkanie podsumowujące efekty pilotażu z 3 makroregionów

W dniu 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli 3 makroregionów realizujących projekty pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin,” „Liderzy kooperacji”, „Kooperacja efektywna i skuteczna”.

Spotkanie zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi za pomocą aplikacji Cisco Webex.  Dyskusja dotyczyła treści Księgi rekomendacyjnej oraz roli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w utworzonych i upowszechnianych modelach kooperacji oraz zasugerowanych rekomendacji. Ponadto omówiono kwestie wpływu Covid-19 na działania projektowe. Na koniec spotkania przedstawiono harmonogram prac na kolejny etap projektu.

Powiązane Aktualności

Skip to content