Close

Spotkanie Trzech Komitetów Sterujących w Toruniu

W dniach  07-08.09.2020r. w Toruniu odbyło się  spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów aktualnie testujących Modele kooperacji. Było to piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech Komitetów Sterujących realizujący projekty:

– „Liderzy kooperacji” w ramach Makroregionu I obejmującego województwa lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.

– „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

– „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” w ramach Makroregionu III obejmującego województwa śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.

Tematyka koncentrowała się wokół bieżącego etapu projektowego jakim jest pilotaż wypracowanych modeli kooperacji w gminach miejskich, miejsko – wiejskich i wiejskich  wszystkich makroregionów. Spotkanie stało się okazją do podzielenia się sukcesami, dobrymi praktykami i trudnościami w realizacji projektów o zakresie makroregionalnym. Uczestnicy omawiali sposoby uwspólnienia rekomendacji trzech modeli dla zróżnicowanych makroregionów.  We wszystkich gminach trwają prace zespołów kooperacyjnych, które poza klasycznymi zadaniami dla tego typu zespołów od kilku miesięcy wypracowują metody pracy z rodziną w okresie pandemii.

W drugi dzień, spotkanie uświetnili goście – dr hab. Marek Rymsza, Cezary Miżejewski oraz Anna Bugalska, którzy wskazali swoimi wystąpieniami na potrzebę pracy międzysektorowej w kontekście nowych wyzwań dla pracy socjalnej i pomocowej oraz konieczności rozwijania procesów deinstytucjonalizacji. Po zakończeniu całodziennych obrad uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania Toruniu i zapoznania się z jego historią podczas spaceru z przewodnikiem.

Powiązane Aktualności

Skip to content