Close

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących w Ustroniu

W dniach 14-15 listopada w Ustroniu odbyło się wspólne spotkanie trzech Komitetów  Sterujących realizujących wdrażanie Modelu Kooperacji w gminach miejskich (makroregion południowy), miejsko-wiejskich (makroregion północno-zachodni) i wiejskich (makroregion wschodni).

Spotkanie rozpoczęła pani Marietta Hełka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dotychczasowej realizacji II Kamienia Milowego, które zawierało podstawoWojewództwa Śląskiego. Następnie przedstawiciele trzech makroregionów zaprezentowali sprawozdaniawe założenia Modelu, stan prac, wnioski i propozycje dobrych praktyk. Pierwszy panel spotkania zakończyła wspólna dyskusja dotycząca różnic między Modelami w trzech makroregionach. W kolejnej części odbyła się praca w grupach oraz podjęty został temat ewaluacji pilotażu.

Następnego dnia uczestnicy spotkania przedstawili pomysły na efektywne upowszechnianie Modelu w poszczególnych makroregionach, omówili dotychczasowe i przewidywane trudności oraz planowane zmiany w realizacji Modelu. Podsumowanie wspólnego spotkania trzech Komitetów Sterujących zaowocowało ustaleniem dalszego trybu współpracy oraz kolejnych terminów spotkań.

Makroregion wschodni reprezentowali: Karolina Barnaś – kierowniczka projektu, Anna Tomulewicz – ekspert ds. Modelu, Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor ROPS Rzeszów, Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor ROPS Białystok, Małgorzata Romanko – Dyrektor ROPS Lublin, Marta Drozd  – Z-ca Dyrektora ROPS Lublin, Zbigniew Stanik  – Kierownik Wydziału Projektów Unijnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Karolina Jarosz – Koordynator regionalny ROPS Kielce.

Powiązane Aktualności

Skip to content