Spotkanie warsztatowe w podgrupie: godz.: 9.00-12.00, Spotkanie Zespołów ds. Modelu i Komitetu Sterującego: godz.: 13.00-14.00