Close

komitety sterujące

  • Home
  •  / 
  • komitety sterujące

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących w Ustroniu

W dniach 14-15 listopada w Ustroniu odbyło się wspólne spotkanie trzech Komitetów  Sterujących realizujących wdrażanie Modelu Kooperacji w gminach miejskich (makroregion południowy), miejsko-wiejskich (makroregion północno-zachodni) i wiejskich (makroregion wschodni). Spotkanie rozpoczęła pani Marietta Hełka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dotychczasowej realizacji II Kamienia Milowego, które zawierało podstawoWojewództwa Śląskiego. Następnie przedstawiciele trzech makroregionów zaprezentowali Czytaj więcej

Spotkanie 3 Komitetów Sterujących

W dniach 26-27 czerwca w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów budujących Modele kooperacji. Oprócz gospodarzy z makroregionu południowego, którzy tworzą Model kooperacji dla gmin miejskich, w spotkaniu wzięli udział reprezentanci makroregionów północno-zachodniego oraz wschodniego, działający odpowiednio na rzecz gmin miejsko-wiejskich  oraz wiejskich. Spotkanie składało się z trzech szerokich bloków. Pierwszy rozpoczął Czytaj więcej
Skip to content