Close

księga rekomendacyjna

  • Home
  •  / 
  • księga rekomendacyjna

Zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu i Komitetu Sterującego

W dniu 10 marca 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. W projekcie „Liderzy kooperacji” aktualnie realizowany jest III kamień milowy – podsumowanie testów. W pierwszej części zdalnego spotkania makroregionalnego uczestniczyły Zespoły ds. Modelu z 5 województw makroregionu wschodniego oraz eksperci ds. Modelu i Metodyki. Głównym tematem Czytaj więcej

Spotkanie podsumowujące efekty pilotażu z 3 makroregionów

W dniu 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli 3 makroregionów realizujących projekty pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin,” „Liderzy kooperacji”, „Kooperacja efektywna i skuteczna”. Spotkanie zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi za pomocą aplikacji Cisco Webex.  Dyskusja dotyczyła treści Księgi rekomendacyjnej oraz roli Regionalnych Czytaj więcej
Skip to content