Testowanie MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH wykazało, że jest on wdrażalny, dostosowany do możliwości i kompetencji przedstawicieli różnych instytucji, a co najważniejsze pomocny w realizacji zespołowej współpracy instytucji powiatowo-gminnych[1] na rzecz współpracy z osobami i rodzinami w gminach wiejskich.   Ewaluacja pokazała zauważane zmiany w osobach, rodzinach dzięki wielowymiarowej współpracy ze specjalistami. Sprawdził się podział Czytaj więcej