Close

Model kooperacji

  • Home
  •  / 
  • Model kooperacji

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU TESTOWANIA MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH

Wszystkie zaplanowane zadania testowe opracowanego w 2018 roku MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH zostały zrealizowane: 350 podmiotów partnerskich zespołów gminno-powiatowych (tzw. PZK) współpracowało, po zawiązaniu porozumień, średni czas pracy PZK to 16 miesięcy 140 osób/rodzin ze 172 objętych testowaniem w 5 województwach zakończyło sukcesem realizację swoich Indywidualnych Programów Współpracy (IPW) czas współpracy osób, rodzin z Czytaj więcej

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY – czyli efekty współpracy z osobami i rodzinami w MODELU.

Testowanie MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH wykazało, że jest on wdrażalny, dostosowany do możliwości i kompetencji przedstawicieli różnych instytucji, a co najważniejsze pomocny w realizacji zespołowej współpracy instytucji powiatowo-gminnych[1] na rzecz współpracy z osobami i rodzinami w gminach wiejskich.   Ewaluacja pokazała zauważane zmiany w osobach, rodzinach dzięki wielowymiarowej współpracy ze specjalistami. Sprawdził się podział Czytaj więcej

Model kooperacji zaakceptowany

Najważniejszy rezultat pracy w I Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji” został osiągnięty! Model kooperacji gmin wiejskich został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. Przystępujemy do jego testowania. Przez ostatni rok setki specjalistów z różnych dziedzin pracowały nad tym, by stworzyć model, który pozwoli efektywniej współpracować ze sobą działającym w obszarze pomocy społecznej podmiotom Czytaj więcej

Podsumowanie konsultacji Modelu kooperacji

W drugiej połowie stycznia 2019 r. we wszystkich pięciu województwach, w których prowadzony jest projekt Liderzy kooperacji, odbyły się konsultacje Modelu kooperacji. Dostarczyły one kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce. Model kooperacji podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej na terenie gmin wiejskich tworzony jest od kwietnia 2018 r. Czytaj więcej
Skip to content