Konsultacje dobrych praktyk Modelu oraz rekomendacji w gminie Narewka i powiecie Hajnówka – ROPS w Białymstoku.