Close

Trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

W dniach 27 maja, 10 czerwca i 17 czerwca 2021 roku odbyły się trzy zdalne szkolenia kompetencyjne dla pracowników Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkania szkoleniowe miały na celu prezentację MODELI KOOPERACJI i możliwości ich wykorzystania przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w efektywnej praktyce wsparcia.

W trakcie szkoleń doradczynie Modelu Pani Agnieszka Krzemień oraz Pani Barbara Ciurko-Malik omawiały założenia i schematy, etapy i kroki wdrażania 3 Modeli Kooperacji w Gminach Wiejskich, Miejsko-Wiejskich oraz Miejskich pow. 20 tyś mieszkańców, a także korzyści z ich wdrożenia i efekty współpracy na poziomie województwa, powiatu i gminy. Ekspert ds. Modelu Pani dr Barbara Marek-Zborowska prezentowała podobieństwa i różnice między Modelami testowanymi w pozostałych makroregionach. Podczas spotkań zaprezentowano efekty prac na Platformie Edukacyjnej oraz materiały na podstronach ROPS-ów dotyczących podstawowych informacji koniecznych do wdrożenia Modeli Kooperacji – informacje te przekazał Pan Bartosz Zgłobicki. W spotkaniach uczestniczyła także konsultantka prawna Pani Beata Cedro-Łosak, która omówiła aspekty prawne i wynikające z nich dokumenty dla podmiotów i rodzin w Modelach. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób biorących udział w testowaniu Modelu oraz informacje o korzyściach wynikających z pracy Modelem przedstawiła konsultantka naukowa Pani prof. Anna Kanios. Podczas szkoleń dużą uwagę uczestników przykuwały prezentacje dobrych praktyk przedstawiane w formie filmów edukacyjnych oraz wypowiedzi przedstawicieli instytucji testujących Model Kooperacji w Gminach Wiejskich, które dzieliły się swoim praktycznym doświadczeniem jako Animatorzy i bezpośredni realizatorzy testowanego Modelu Kooperacji. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania za merytoryczny przekaz i zaangażowanie podczas szkoleń kierujemy do Pani Magdaleny Maculak, psychoterapeuty, pedagoga, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaśle, Pani Katarzyny Kowal Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku oraz Pani Katarzyny Weselak pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Powiązane Aktualności

Skip to content