Close

W dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 9.15 odbyła się Konferencja wojewódzka dotycząca praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu “Liderzy kooperacji”.

W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego.

Na wstępie Pan Dyrektor ROPS w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił ogólne informacje odnośnie etapu testowania Modeli. Następnie Eksperci Modelu Pani Anna Tomulewicz i Pani Barbara Marek-Zborowska zaprezentowały założenia organizacyjne i metodyczne Modeli. Ponadto prowadzącymi spotkanie byli doradcy Modelu oraz konsultant naukowy, którzy zaprezentowali korzyści wynikające z pracy Modelami oraz przedstawili główne założenia wypracowanej Księgi rekomendacyjnej. Następnie konsultant prawny omówił aspekty prawne i wynikające z nich dokumenty dla podmiotów i rodzin. W drugiej części spotkania zaprezentowano dobre praktyki przez Panią Dyrektor PCPR w Rzeszowie Agnieszkę Gabrowską i animatora PCPR w Jaśle Panią Magdaleną Maculak. Następnie głos zabrał specjalista ds. e-edukacji, który zaprezentował platformę edukacyjną. Konferencję zakończył Pan dyrektor ROPS w Rzeszowie, który podziękował za udział i zaprosił do dalszej współpracy.

Powiązane Aktualności

Skip to content