Close

Współpraca z osobami i rodzinami w ramach testowania modelu kooperacji w gminach wiejskich

Testowanie rozwiązań  MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH ma cztery etapy i dziesięć kroków. Aktualnie, zawiązane w 30 miejscach w Polsce gminno-powiatowe Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK) realizują etap III i krok 7. W grudniu 2019 roku PZK obejmowały współpracą 126  osób i rodzin, w tym najczęściej: rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodziny z osobami z niepełnosprawnością, rodziny uwikłane w uzależnienie oraz osamotnionych i wymagających wsparcia rehabilitacyjnego seniorów. Wspólnie z nimi do września 2020 będą poszukiwać rozwiązań i odpowiedzi na ich potrzeby realizując pracę indywidualną, z grupami i ze środowiskiem.

Spotkania wstępne – prezentujące ofertę współpracy mają charakter warsztatów roboczych z osobami, rodzinami „poza schematem” instytucji, kiedy rodziny i pracownicy podmiotów pomocowych stają się partnerami w nazywaniu potrzeb osób i rodzin. Spotkania grupowe z osobami i rodzinami zostały zaplanowane w testowaniu Modelu Kooperacji trzykrotnie, ale dobre relacje i „moc współpracy” zainicjowała szereg dodatkowych działań środowiskowych w gminach i powiatach.

Na przykład w gminie Narewka (powiat hajnowski, woj. podlaskie), gdzie PZK współpracuje z rodzinami z dziećmi z niepełnosprawnością zorganizowano wspólne spotkanie z Mikołajem w grudniu 2019 r., a w styczniu 2020 r. wspólne kolędowanie dla rodzin i PZK wraz z wolontariuszami oraz z uczestnikami powiatowego WTZ. Grupa wolontariatu założona została przez pedagoga Szkoły Podstawowej – członka PZK w odpowiedzi na potrzeby rodzin Szkoły Podstawowej w Narewce, po to by na co dzień odwiedzać dzieci z niepełnosprawnościami w  domach i zapewnić im kontakt z rówieśnikami..

W gminie Kobylin Borzymy w listopadzie 2019 roku na życzenie seniorów, którzy współpracują z PZK w Modelu, powstał Klub Seniora w Sali Gminy użyczonej przez Wójta.  Wykładowcami co czwartek w Klubie są członkowie PZK (przedstawiciel Policji, Sanepidu,  Uniwersytetu III Wieku czy szkoły). Inicjatorem Klubu był radny gminny i członek PZK, który aktualnie jest jego animatorem.

Rodziny z dziećmi w Wysokiem Mazowieckiem szykują się w lutym 2020 r. do wspólnego wyjazdu po warsztatach umiejętności, zrealizowanych dla nich przez powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Rodziny z dziećmi zintegrowały się i chcą wspólnie spędzać czas wolny, a Pani z ośrodka kultury, przygotowała atrakcje feryjne dla rodzin.

Tego wszystkiego nie było w opisie współpracy w MODELU KOOPERACJI INSTYTUCJI I SŁUŻB POMOCOWYCH W GMINACH WIEJSKICH, my tylko zainicjowaliśmy tę współpracę i ją wzmacniamy.

Materiały z warsztatów diagnostycznych oraz działań środowiskowych i grupowych, jakie wyzwoliła współpraca PZK z rodzinami przedstawione są poniżej.

Powiązane Aktualności

Skip to content