Close

Wyniki rekrutacji gmin i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym

We wszystkich 5 województwach uczestniczących w projekcie zakończyła się rekrutacja gmin i powiatów, które wezmą udział w kolejnym etapie prac – testowaniu Modelu kooperacji. Zgodnie z założeniami w każdym województwie wybrano 4 powiaty i 6 gmin wiejskich, co w sumie dało liczbę 20 powiatów i 30 gmin.

Zgłoszenia oceniano pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. Pod uwagę brano takie kryteria, jak:

 • wysokość dochodu na mieszkańca gminy/powiatu (wg danych GUS za 2017 r.),
 • aktywność projektowa gminy/powiatu (wg www.mapaprojektow.gov.pl w latach 2010-2016 oraz OZPS za 2017 r.),
 • dwa dominujące (poza ubóstwem) powody korzystania długotrwale z pomocy społecznej (analiza OZPS za 2017 rok).

Gminy i powiaty otrzymały ponadto dodatkowe punkty za uczestnictwo w I Kamieniu Milowym, wyrażenie zgody na przyjęcie funkcji doradcy wobec instytucji oraz załączenie listy aktywności i usług.

Pełna lista gmin i powiatów, które zakwalifikowały się do udziału w II Kamieniu milowym.

woj. lubelskie:

 1. gm. Leśniowice, pow. chełmski
 2. gm. Konopnica, pow. lubelski
 3. gm. Wólka, pow. lubelski
 4. gm. Cyców, pow. łęczyński
 5. gm. Spiczyn, pow. łęczyński
 6. gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski

Informacja na stronie ROPS w Lublinie

woj. mazowieckie

 1. Radzanów, pow. białobrzeski
 2. Wiązowna – pow. otwocki
 3. Stoczek – pow. węgrowski
 4. Liw – pow. węgrowski
 5. Nur – pow. ostrowski
 6. Małkinia Górna – pow. ostrowski

Informacja na stronie MCPS w Warszawie

woj. podkarpackie

 1. Krempna, pow. jasielski
 2. Świlcza, pow. rzeszowski
 3. Trzebownisko, pow. rzeszowski
 4. Przeworsk, pow. przeworski
 5. Zarzecze, pow. przeworski
 6. Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski

Informacja na stronie ROPS w Rzeszowie

woj. podlaskie

 1. Narewka – pow. hajnowski
 2. Kolno – pow. kolneński
 3. Łomża – pow. łomżyński
 4. Piątnica – pow. łomżyński
 5. Wysokie Mazowieckie – pow. wysokomazowiecki
 6. Kobylin-Borzymy – pow. wysokomazowiecki

Informacja na stronie ROPS w Białymstoku

woj. świętokrzyskie

 1. Oksa – pow. jędrzejowski
 2. Wodzisław – pow. jędrzejowski
 3. Bieliny – pow. kielecki
 4. Łopuszno – pow. kielecki
 5. Łoniów – pow. sandomierski
 6. Bogoria – pow. staszowski

Informacja na stronie ROPS w Kielcach

Powiązane Aktualności

Skip to content