Close

Zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu i Komitetu Sterującego

W dniu 10 marca 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”.

W projekcie „Liderzy kooperacji” aktualnie realizowany jest III kamień milowy – podsumowanie testów. W pierwszej części zdalnego spotkania makroregionalnego uczestniczyły Zespoły ds. Modelu z 5 województw makroregionu wschodniego oraz eksperci ds. Modelu i Metodyki. Głównym tematem spotkania było omówienie opracowanej Księgi rekomendacyjnej oraz terminarza i przedyskutowanie wspólnych rekomendacji. Następnie poruszone zostały sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu, aktualnymi zadaniami Zespołów ds. Modelu oraz plany na przyszłość.

W drugiej części  spotkania Komitet Sterujący projektem „Liderzy kooperacji” dyskutował o treści rekomendacji dotyczących testowania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich, które powinny znaleźć się w Księdze rekomendacyjnej oraz podsumował dotychczasowe działania w projekcie.

Powiązane Aktualności

Skip to content