Polityka prywatności platformy edukacyjnej www.liderzykooperacji.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych informatycznych (np. plików cookies) przekazanych Administratorowi Platformy przez Użytkowników w związku z korzystaniem z platformy liderzykooperacji.pl (zwanej dalej Platformą), umożliwiającej przekazywanie i zarządzanie treściami edukacyjnymi oraz komunikację podmiotów uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji”.
 2. Administratorem danych informatycznych gromadzonych za pośrednictwem Platformy jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, NIP 8133485443, REGON 180193953. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez email b.swider@rops.rzeszow.pl lub pod numerem telefonu 17 850 79 44.
 3. W trosce o bezpieczeństwo przekazanych Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie danych użytkowników Platformy opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. W przypadku użytkowników zalogowanych zasady korzystania z Platformy Edukacyjnej oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jej użytkownikówzostały wskazane w treści Regulaminu Platformy, który jest dostępnym pod adresem :  https://liderzykooperacji.pl/o-projekcie/faq/regulamin/.
 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie powierzył przetwarzanie danych gromadzonych za pośrednictwem platformy firmie REFIX Daniel Markowski, ul. Podhalańska 2/10, 35-622 Rzeszów, NIP 517-013-41-62, REGON 180564533, korzystającej z usług zewnętrznej firmy hostingowej H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska. Ww. dane przetwarzane będą wyłącznie w celu i w zakresie oraz na czas obowiązywania umowy między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a firmą REFIX Daniel Markowski.
 6. Dane informatyczne przechowywane w formie cyfrowej są odpowiednio chronione. Serwer, na którym znajduje się Platforma posiada mocne zabezpieczenia sieciowe (systemy wykrywania włamań w sieciach, zapory sieciowe, oprogramowanie antywirusowe) oraz zabezpieczenia fizyczne (odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia posiadające dodatkowe wzmocnienia oraz odporne na czynniki środowiskowe tj. pożar, powódź, pył, drgania, oddziaływania chemiczne, klimatyzacji).
 7. Administrator Platformy ma możliwość kontaktowania się z użytkownikiem Platformy, ale wyłącznie za pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu poczty elektronicznej.
 8. W oparciu o przetwarzane dane informatyczne użytkowników serwisu Administrator nie będzie podejmował wobec tych osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Platformę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 10. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej, na której jest umieszczona Platforma i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył oraz samemu użytkownikowi. Pliki cookies zamieszczane przez ww. instytucje zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Platforma może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 11.  Z plików cookies korzysta się wyłącznie w celu:
 • dostosowania zawartości strony internetowej platformy edukacyjnej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z platformy i zawartej na niej materiałów; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy platformy korzystają ze strony internetowej na której umieszczona jest platforma edukacyjna, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. Użytkownik może cofnąć zezwolenie na pobieranie plików cookies przez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies :
 • Edge : https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
 • Internet Explorer : https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Safari : https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Urządzenia mobilne:

 • Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
 • IOS https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb
 1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Platformy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Ponadto informujemy, iż miejsca logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.