Polityka prywatności platformy edukacyjnej www.liderzykooperacji.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z platformy liderzykooperacji.pl (zwanej dalej Platformą), umożliwiającej przekazywanie i zarządzanie treściami edukacyjnymi oraz komunikację podmiotów uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji”.
2. Administratorem danych osobowych zawartych na Platformie jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów NIP 8133485443 REGON 180193953. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez email b.swider@rops.rzeszow.pl lub pod numerem telefonu 17 850 79 44.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie danych użytkowników Platformy opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w momencie rejestracji konta na Platformie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Platforma poprzez formularz rejestracyjny zbiera dobrowolnie podane przez użytkownika dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, miejsca pracy oraz adresu e-mail, wykorzystywanego w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikiem wyłącznie w kwestiach bezpośrednio związanych z uczestnictwem w projekcie „Liderzy kooperacji”. Niepodanie ww. danych może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się i zalogowania na Platformę, a tym samym korzystania z treści i usług dostępnych wyłącznie dla użytkowników zalogowanych na platformie.
6. Dane osobowe pozostawione na platformie nie będą przekazywane osobom trzecim, ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie powierza przetwarzanie danych osobowych udostępnianych na platformie firmie REFIX Daniel Markowski, ul. Podhalańska 2/10, 35-622 Rzeszów, NIP 517-013-41-62, REGON 180564533, korzystająca z usług zewnętrznej firmy hostingowej H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu, w zakresie oraz na czas obowiązywania umowy między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie a firmą REFIX Daniel Markowski.
8. Dane osobowe przechowywane w formie cyfrowej są odpowiednio chronione. Serwer, na którym znajduje się Platforma, posiada mocne zabezpieczenia sieciowe (systemy wykrywania włamań w sieciach, zapory sieciowe, oprogramowanie antywirusowe) oraz zabezpieczenia fizyczne (odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia posiadające dodatkowe wzmocnienia oraz odporne na czynniki środowiskowe tj. pożar, powódź, pył, drgania, oddziaływania chemiczne, klimatyzacji).
9. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W celu realizacji prawa do sprostowania danych należy zmodyfikować je w obrębie profilu użytkownika na Platformie. Wymaga to wcześniejszego zalogowania się na Platformę. W przypadku trudności lub pytań związanych ze sprostowaniem swoich danych należy skontaktować się z Administratorem platformy z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, dostępnym pod adresem e-mail: j.markovic@rops.rzeszow.pl.
11. Administrator Platformy ma możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.
13. W oparciu o dane osobowe użytkowników serwisu Administrator nie będzie podejmował wobec tych osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 14. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Platform. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
15. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej, na której jest umieszczona Platforma i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył oraz samemu użytkownikowi. Pliki cookies zamieszczane przez ww. instytucje zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
16. Z plików cookies korzysta się wyłącznie w celu:
• dostosowania zawartości strony internetowej platformy edukacyjnej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z platformy i zawartej na niej materiałów; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy platformy korzystają ze strony internetowej na której umieszczona jest platforma edukacyjna, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
• utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
17. Użytkownik może cofnąć zezwolenie na pobieranie plików cookies przez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
18. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności Platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Platformy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ROPS.