Close

Gmina Nur

Powiat ostrowski

Wójt Gminy

Rafał Kruszewski
 • 86 277 99 02
 • wojt@gminanur.pl

Urząd Gminy

 • 86 277 99 00/01
 • ugnur@gminanur.pl
 • ul. Drohiczyńska 2
  07-322 Nur
 • Siedziba gminy: Nur
 • Gmina Nur położona jest w północno – wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie ostrowskim.
 • Gmina jest najbardziej wysuniętą na południowy wschód jednostką administracyjną powiatu i graniczy z gminami: Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne, Ceranów, Sterdyń, Boguty-Pianki oraz z gminami Ciechanowiec i Czyżew–Osada znajdującymi się w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.
 • Przez jej teren przebiegają ważne trasy komunikacyjne – droga krajowa nr 63 oraz droga wojewódzka nr 694. Odległość Nura od większych ośrodków jest stosunkowo niewielka: od Ciechanowca -16 km., od Ostrowi Mazowieckiej – ok. 33 km, od Siedlec – 65 km i od Zambrowa ok. 36 km.
 • Teren gminy w dużej części obejmują obszary objęte ochroną: Nadbużański Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca.
 • cały teren gminy należy do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski” składa się z 26 miejscowości w 21 sołectwach
 • Nur jest gminą typowo rolniczą. Obszar gminy charakteryzuje się dominacją gospodarstw rolnych
  o średniej powierzchni.
 • Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, ani wytwórczych na większą skalę. Dominują usługi dla rolnictwa, drobny handel, transport i usługi budowlane.
 • Według danych GUS w rejestrze REGON zarejestrowanych było 172 podmioty gospodarcze. Według danych Urzędu Gminy Nur zarejestrowane były 132 podmioty prowadzące działalność gospodarczą (wg stanu na 31.12.2011 r.).
 • Główne branże działalności gospodarczej: handel obwoźny i stałe punkty handlowe, usługi budowlane i remontowe. Z reguły działalność prowadzona jest na niewielką skalę i ma charakter typowo lokalny, ograniczony do obszaru gminy.
Powierzchnia
96 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
2 759
Liczba sołectw
21
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
4 038PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
85

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze


ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
tel. 86 277 41 18
e-mail: gops@gminanur.pl
Kierownik: Maria Wojtkowska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze ul, Łomżyńska 14, 07-322 Nur
tel. 862774106, fax. 862774106
e-mail:  spwnurze@poczta.onet.pl
zsp@gminanur.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zuzela 51, 07-322 Nur
tel.: 86 277 44 04, fax: 86 277 44 04
e-mail: sosw_zuzela@op.pl
Przychodnia Zdrowia w Nurze Drohiczyńska 8, 07-322 Nur
tel.: 86 277 40 63
Biblioteka Publiczna gminy Nur Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
tel. (86) 2779911
e-mail: biblioteka.publiczna@gminanur.pl
Posterunek policji w Nurze ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
tel.: 29 74 69 360
Dzielnicowy gminy Nur tel. 29 746 93 60, 506-891-372
e-mail: dzielnicowy.nur@ra.policja.gov.pl
Zespół Śpiewaczy Nadbużanie ul. Drohiczyńska 10, 07-322 Nur
tel. 504 789 845
Towarzystwo Przyjaciół Nura Brokowska 4, 07-322 Nur
e-mail: hania.mazurowska@gmail.com
Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
Ochotnicza Straż Pożarna Nur Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
e-mail: nur@web.osp.org.pl
OSP Kramkowo Lipskie
OSP Zaszków
OSP Ślepowrony
OSP Murawskie Nadbużne
OSP Godlewo Wielkie
OSP Obryte
OSP Żebry-Laskowiec
OSP Ołtarze-Gołacze
OSP Zuzela
OSP Strękowo

Powiat ostrowski

Starosta: Zbigniew Chrupek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej


ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. 29 645 53 98, 29 645 53 99
www.pcprostrowmaz.pl
e-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl
Dyrektor: Renata Gałek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. (29) 745 34 76www.pppostrowmaz.ple-mail: pppom@op.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Centrala Szpitala: tel. (29) 746 37 11 do 19,
Sekretariat dyrekcji:
tel. (29) 746 37 04, fax. (29) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl
e-mail: spzzozom@wp.pl
e-mail: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Powiatowy Zespół ds. Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej 3 Maja 51, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. (29) 645 71 33
e-mail: pzojo@wp.pl
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej Płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 746 92 00 lub (29) 746 92 10,
fax (29) 746 92 49
e-mail: kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl
e-mail: bip.kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 74 533 93, tel./fax. (29) 74 521 52
www.ostrowmazowiecka.praca.gov.pl
e-mail: pupom@post.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 11-go Listopada 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 746 32 10, fax (29)746 32 02
e-mail: ostrowmaz@mazowsze.straz.pl
Skip to content