Close

Gmina Piątnica

powiat łomżyński

Wójt Gminy

Artur Wierzbowski
 • (86) 216 24 76
 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl

Urząd Gminy

 • (86) 216 24 76
 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • ul. Stawiskowska 53
  18-421 Piątnica Poduchowna

Gmina Piątnica jest położona w centralnej części powiatu łomżyńskiego, na obszarze “Zielonych Płuc Polski”, na Międzyrzeczu Łomżyńskim
Największym walorem regionu jest położenie nad rzeką Narwią oraz w obszarach chronionego krajobrazu Doliny Dolnej Narwi. Są to tereny doskonale nadające się do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. W tym należy upatrywać szansę rozwoju gminy.

Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Na tym terenie dominuje tradycyjna kultura rolna. Największe przedsiębiorstwo zajmuje się przetwórstwem mleka.

Powierzchnia
218,7 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
10 718
Liczba sołectw
44
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 105,97 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
330

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy


ul. Stawiskowska 10, 18-421 Piątnica
tel.: (86) 215 21 10
e-mail: poczta@opspiatnica.pl
Kierownik: Barbara Krystyna Rutkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
 • ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica
  tel.: (86) 216 45 90
  e-mail: sekretariatzszppiatnica.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Drozdowie
 • ul. Główna 15, Drozdowo, 18-421 Piątnica
  tel. (86) 219 20 22
  e-mail: szkoladrozdowo@op.pl
Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie
 • ul. Zdrojowa 1, 18-421 Dobrzyjałowo
  tel.: (86) 219 17 28
  e-mail: dobrzyjalowo.sp@interia.pl
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
 • ul. Jeziorko 42, 18-421 Piątnica
  tel.:(86) 219 13 28
  e-mail: spjeziorko42@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
 • ul. Kisielnica 1, 18-421 Piątnica
  tel. (86) 219 18 77
  e-mail: spkisielnica@gmail.com
Szkoła Podstawowa w Olszynach
 • Wiśniowa 19, 18-421 Olszyny
  tel.: (86) 219 17 22
Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach
 • Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica
  tel.: (86) 219 20 79
Gminny Ośrodek Zdrowia w Piątnicy
 • ul. Czarnocka 14
  18-421 Piątnica Poduchowna,
  tel.: (86) 219 27 16
Posterunek Policji w Piątnicy
 • ul. Czarnocka 14, 18-421 Piątnica
  tel. (86) 474 10 25
Dzielnicowy gminy Piątnica
 • tel.: (86) 474 10 26
  kom.: 885 997 211
Dzielnicowy gminy Piątnica
 • tel.: (86) 474 10 26
  kom.: 885 997 220
Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Czarnockich
 • Budy Czarnockie 25
 • 18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie
 • Czarnocin 166
 • 18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzyjałowie
 • ul. Zdrojowa 2
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Piątnicy
 • ul. Szkolna 23
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie
 • ul. Górna 2
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach
 • ul. Krótka 3
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorku
 • Jeziorko 38
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie
 • Kalinowo 43a
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Kisielnicy
 • Kisielnica 99
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatach
 • Kownaty 86
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewie
 • Krzewo 73
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Murawach
 • Murawy 15
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Nagórkach
 • Nagórki 28
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodowie
 • Niewodowo 28
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Cydzynie
 • Nowy Cydzyn 79
  18-421 Piątnica Poduchowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie-Boginiach
 • Rakowo-Boginie 30
  18-421 Piątnica Poduchowna
Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej w Piątnicy
 • ul. Stawiskowska 6
  18-421 Piątnica
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie
 • ul. Główna 38
  Drozdowo
Fundacja Narwiańska w Drozdowie
 • ul. Główna 38
  18-421 Piątnica
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Nagórki w Nagórkach
 • Nagórki 28
  18-421 Piątnica
Stowarzyszenie “Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” w Drozdowie
 • ul. Główna 52
  18-421 Piątnica
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica w Piątnicy
 • ul. Krótka 2
  18-421 Piątnica
Fundacja “Sagittarius” w Piątnicy Poduchownej
 • ul. Stawiskowska 57a
  18-421 Piątnica
Stowarzyszenie “Quźnia Dzieciom” w Kisielnicy
 • Kisielnica 1
  18-421 Piątnica
Stowarzyszenie Klub Strzelecki “Sagittarius” w Piątnicy
 • ul. Stawiskowska 57a
  18-421 Piątnica

Powiat łomżyński

Starosta: Lech Szabłowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży


ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel.: (86) 215 69 42
e-mail: pcprlomza@wp.pl
Dyrektor: Jacek Albin Nowakowski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 215 69 47
  e-mail: poradniapp1.lomza@poczta.fm
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży
 • ul. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 98 05
  e-mail: sds.lomza@wp.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „Bona” w Łomży
 • ul. Bernatowicza 3, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 02 64
  e-mail: wtz.lomza@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
 • ul. Ks. Janusza I / 1, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 26 47
  e-mail: psselomza@psselomza.pl
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 215 69 49
  e-mail: zpozstat@wp.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
 • ul. Długa 13, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 54 81
  e-mail: biblioteka@mbp-lomza.pl
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
 • ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 219 01 11, (86) 219 02 00
  e-mail: rok@4lomza.pl
Komenda Miejska Policji w Łomży
 • ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 474 12 12
  e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 28 97
  e-mail: bilo@praca.gov.pl
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
 • ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 218 34 45
  e-mail: sak@zdplomza.com
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
 • ul. gen. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 215 02 20
  e-mail: kmpsplo@straz.lomza.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
 • ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 34 54
  e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl
Skip to content