Close

Gmina Przasnysz

powiat przasnyski

Wójt Gminy

Grażyna Wróblewska
 • (29) 752 27 09
 • wojt@przasnysz.pl

Urząd Gminy

 • (29) 752 27 09, (29) 752 24 88
  (29) 752 27 36, (29) 752 23 21
 • ugprzasnysz@pro.onet.pl
 • ul. św. Stanisława Kostki 5
  06-300 Przasnysz

Gmina Przasnysz położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, 100 km od Warszawy.
Graniczy z miastem Przasnysz, które znajduje się w centralno-zachodniej części gminy, oraz z gminami Krzynowłoga Mała i Jednorożec od północy, Krasne od południa i Czernice Borowe od zachodu, a także z powiatem makowskim od wschodu.
W miejscowości Karwacz mieści się zbiornik retencyjno-rekreacyjny.
Na terenie gminy funkcjonuje lądowisko Przasnysz-Sierakowo.
Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miasto Przasnysz.

W strukturze powierzchniowej dominują użytki rolne (76,6%), zaś użytki leśne zajmują 15,7% terytorium. Gmina jest więc obszarem typowo rolniczym.
Gęstość zaludnienia wynosi 40 os/km2.
Gmina jest zwodociągowana, kanalizacja sanitarna jest w trakcie budowy w miejscowościach o zwartej zabudowie, natomiast na terenach zabudowy kolonijnej budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W gminie istnieją złoża kruszywa naturalnego.

Powierzchnia
184 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 363
Liczba sołectw
34
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 114 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
376

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu


ul. św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz
tel.: (29) 752 31 54
e-mail: gopsprzasnysz@data.pl, pokl.gops@op.pl
Kierownik: Elżbieta Urban

Szkoła Podstawowa w Bogatem
 • Bogate 11, 06-300 Przasnysz
  tel.: (29) 751 39 25
Szkoła Podstawowa w Lesznie
 • Leszno 189, 06-300 Przasnysz
  tel.: (29) 751 40 22
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie
 • Mchowo 41a, 06-300 Przasnysz
  tel.: (29) 751 34 22
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie, Filia w Obrębie
 • Obrąb 43a, 06-300 Przasnysz
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
 • Nowa Krępa 36a, 06-300 Przasnysz
Punkt Przedszkolny w Dobrzankowie
 • Dobrzankowo 98, 06-300 Przasnysz
Oddział Przedszkolny w Karwaczu
 • Karwacz, 06-300 Przasnysz
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie
 • Stara Krępa 36a, 06-300 Przasnysz
Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu im. Józefa Narzymskiego z siedzibą w Bogatem
 • Bogate 57a, 06-300 Przasnysz
  tel.: (29) 751 39 17
  e-mail: gbpprzasnysz@interia.pl
  www.cilbogate.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
 • ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Przychodnia Zdrowia w Przasnyszu
 • ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Dzielnicowy gminy Przasnysz
 • tel.: (29) 756 72 71
  kom.: 519 035 477
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
 • ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatym
 • Bogate 57a, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzankowie
 • Dobrzankowo 68, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Gostkowie
 • Gostkowo 29, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Helenowie Nowym
 • Helenowo Nowe, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Karwaczu
 • Karwacz 8, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie
 • Leszno 147, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Mchowie
 • Mchowo 40, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Obrębie
 • Obrąb 78, 06-300 Przasnysz
Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Krępie
 • Stara Krępa 24, 06-300 Przasnysz
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Stara Krępa
 • Stara Krępa 15a, 06-300 Przasnysz
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz
 • ul. św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz

Powiat przasnyski

Starosta: Krzysztof Bieńkowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu


ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
tel.: (29) 752 25 14 wew. 118 lub 227
e-mail: pcpr.przasnysz@interia.pl
Dyrektor: Krzysztof Goś

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
 • ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz
  tel. (29) 756 72 00
  kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Przasnyskiej Straży Pożarnej
 • ul. Baranowska 44, 06-300 Przasnysz
  tel.: (29) 752 65 41
  e-mail: przasnysz@mazowsze.straz.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Sąd Rejonowy w Przasnyszu
 • ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz
Skip to content