Close

Gmina Przeworsk

powiat przeworski

Wójt Gminy

Daniel Krawiec
 • (16) 64 87 397
 • sekretariat@przeworsk.net.pl

Urząd Gminy

 • (16) 64 87 397
 • sekretariat@przeworsk.net.pl
 • ul. Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk

Gmina Przeworsk administracyjnie należy  do województwa podkarpackiego. Jest położona w w środkowej jego części, na granicy powiatów łańcuckiego i jarosławskiego, regionie Kotliny Sandomierskiej, na Pogórzu Rzeszowskim.

Powierzchnia
90,8 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
14 900
Liczba sołectw
11
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
4469 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
399

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku


ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
tel.: (16) 64 89 889, wew.209
e-mail: gops@przeworsk.net.pl
Kierownik: Barbara Oleksiewicz

Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach
 • Urzejowice 462
  37-200 Przeworsk
  tel.(16) 64 03 169
  e-mail biblio@biblioteka-przeworsk.pl
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku
 • ul.Lwowska 11
  37-200 Przeworsk
  tel. (16 ) 64 87 256
  e-mail sp2@przeworsk.um.gov.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul.Lwowska 16
  37-200 Przeworsk
  tel.(16) 64 88 250
  e-mail poradniaprzeworsk@interia.pl
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Przeworsk
 • ul.Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk
  tel.(16) 64 87 397
  e-mail lmroz@gok.przeworsk.pl
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
 • ul. Stepkiewicza 1
  37-200 Przeworsk
  tel. (16) 64 12 399
  e-mail przeworsk@rz.policja.gov.pl
Straż Miejska w Przeworsku
 • ul. Jagiellońska 10
  37-200 Przeworsk
  tel. (16) 64 87 844
  e-mail straz_um@przeworsk.um.gov.pl
Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej w Przeworsku
 • ul. Lwowska 9
  37-200 Przeworsk
  tel. (16) 64 90 863
  e-mail a.kukulska@przeworsak.net.pl
Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku
 • ul. Krasickiego 54/16
  37-200 Przeworsk
  e-mail: fundacja@akademiaobywatelska.eu

Powiat przeworski

Starosta: Bogusław Urban

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku


ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
tel.: (16) 64 90 910
e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl
Dyrektor: Ewa Rybczak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul.Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 82 50
  e-mail: poradniaprzeworsk@interia.pl
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku
 • ul.Lwowska 11, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 72 56
  e-mail: sp2@przeworsk.um.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
 • ul. Stepkiewicza 1, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 641 23 99
  e-mail: przeworsk@rz.policja.gov.pl
Straż Miejska w Przeworsku
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 78 44
  e-mail: straz_um@przeworsk.um.gov.pl
Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku
 • ul. Krasickiego 54/16, 37-200 Przeworsk
  e-mail: fundacja@akademiaobywatelska.eu
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk. tel.: (16) 648 84 28 e-mail: rzpz@praca.gov.pl
Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej w Przeworsku
 • ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 649 08 63
  e-mail: a.kukulska@przeworsak.net.pl
Skip to content