Close

Gmina Radzanów

powiat białobrzeski

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński
 • (48) 613 63 62, wew. 20
 • wojt@radzanow.pl

Urząd Gminy

 • (48) 613 63 62, (48) 613 62 82
 • gmina@radzanow.pl
 • Radzanów 92a
  26-807 Radzanów

Gmina Radzanów położona jest w północno-wschodniej części powiatu białobrzeskiego. Graniczy: od wschodu z gminą Wyśmierzyce, od północy z gminą Białobrzegi, od zachodu z gminą Stara Błotnica, od południa z powiatem radomskim.
Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Radzanów, położona w odległości 12 km od Białobrzegów, 76 km od Warszawy.
Składa się z 23 miejscowości w 18 sołectwach.

179 podmiotów gospodarczych (REGON 2016 r.), z których przeważająca liczba znajduje się w sektorze budowlanym. Na drugim miejscu jest sektor przemysłowy, a 7 podmiotów działa w sektorze rolnym.

Powierzchnia
83 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
3 898
Liczba sołectw
18
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 750PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
250

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie


Radzanów 92a, 26-807 Radzanów
tel.: (48) 613 63 62, w. 27
e-mail: gopskr@op.pl
Kierownik: Katarzyna Reczko

Niepubliczne przedszkole “Wesoła kraina” w Rogolinie
 • tel.: 604 402 646
  e-mail: eplosarek@interia.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie
 • Bukówno, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 62 10
  e-mail: spbukowno@op.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie
 • Czarnocin 58, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 63 44
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie
 • Rogolin 4a, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 62 16
  e-mail: sekretariat@psprogolin.pl
Publiczne Gimnazjum  im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie
 • Rogolin 4a, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 63 23
  e-mail: pgrogolin@pgrogolin.one.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
 • tel.: (48) 613 63 62, w.29
  e-mail: biblioteka@op.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Radzanów 72, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 62 69
  e-mail: 1400109@zoz.org.pl
Posterunek Policji
 • tel.: (48) 613 53 04
Dzielnicowy gminy Radzanów
 • tel.: (48) 613 53 04
  kom.: 519 035 345
Uczniowski Klub Sportowy „Rogolin” przy Publicznym Gimnazjum
im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej
 • Rogolin 4a, 26-807 Radzanów
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie
 • Radzanów 25, 26-807 Radzanów
  kom.: 661 059 258
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie
 • Czarnocin 28, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 60 01
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukównie
 • Bukówno, 26-807 Radzanów
Ochotnicza Straż Pożarna w Grotkach
 • Grotki, 26-807 Radzanów
  kom.: 729 686 891
Ochotnicza Straż Pożarna w Ratoszynie
 • Ratoszyn 27, 26-807 Radzanów
  kom.: 783 685 012
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodyniach Górnych
 • Młodynie Górne, 26-807 Radzanów
  kom.: 697 585 936
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodyniach Dolnych
 • Młodynie Dolne, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 66 67
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej
 • Radzanów 92a, 26-807 Radzanów
  tel.: (48) 613 63 62, wew. 26
  b.wesolowska@wp.pl, biuro@radzanow.pl
Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Postęp”
 • Branica 12, 26-807 Radzanów
  kom.: 783 369 914
  e-mail: m.sieczak@wp.pl
Stowarzyszenie Czyste Środowisko Młodynie Dolne i Okolice

Powiat białobrzeski

Starosta: Sylwester Korgul

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach


ul. Krakowska 28, 26-800 Białobrzegi
tel.: (48) 360 02 24
e-mail: sekretariat@pcprbialobrzegi.pl
Dyrektor: Teresa Gołębiowska

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • tel.: (48) 613 30 78
  e-mail: poradniap-p@tlen.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie
 • Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
  kom.: 601 155 810
Warsztat Terapii Zajęciowej “Olszynka”
 • Olszynka, 26-800 Białobrzegi
  e-mail: wtz.olszynka@gmail.com
Klub Pomocy Wzajemnej “Energia” Stowarzyszenie Społeczne
 • ul. Reymonta 46, 26-800 Białobrzegi
  kom.: 502 662 740
  e-mail: kpwenergia@spoko.pl,
  plrkorczak@interia.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach
 • tel.: (48) 613 29 53
  e-mail: bialobrzegi@psse.waw.pl
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi
  tel.: (48) 613 27 50
  e-mail: sps_bialobrzegi@poczta.onet.pl
  1400123@zoz.org.pl
Powiatowa Biblioteka Publiczna
 • ul. Krakowska 56, 26-800 Białobrzegi
  tel.: (48) 613 24 35
  e-mail: biblioteka@bialobrzegipowiat.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
 • ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi
  tel.: (48) 613 23 70
  e-mail: mgok@bialobrzegi.pl
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
 • ul. Żeromskiego 23, 26-800 Białobrzegi
  tel.: (48) 613 52 00
  kpp.bialobrzegi@mazowiecka.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • tel.: (48) 613 24 80
  e-mail: sekretariat@pupbialobrzegi.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • tel.: (48) 613 23 38
  e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach
 • ul. Rzemieślnicza 51, 26-800 Białobrzegi
  tel.: (48) 613 29 69
  e-mail: zuk@bialobrzegi.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
 • ul. Kopernika 4, 26-800 Białobrzegi
  tel.: (48) 613 22 81, (48) 613 47 82
  email: bialobrzegi@mazowsze.straz.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
 • ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi
  tel.: (48) 613 47 78, (48) 613 29 45
  e-mail: piwet@piwbialobrzegi.com.pl
  bialobrzegi@piwet.net
Skip to content