Close

Gmina Słupno

powiat płocki

Wójt Gminy

Marcin Zawadka
 • (24) 267 95 60
 • wojt@slupno.eu

Urząd Gminy

 • (24) 267 95 60
 • ug@slupno.eu
 • ul. Miszewska 8a
  09-472 Słupno

Gmina Słupno położona jest na Wysoczyźnie Płockiej, ok. 100 km na północny zachód od Warszawy, przy drodze krajowej 62 łączącej Warszawę i Płock.
Graniczy: od północy z powiatem radzanowskim, od południa z gminami Gąbin i Słubice, od zachodu z gminą Płock, od wschodu z gminą Bodzanów.

Przeważająca liczba podmiotów gospodarczych znajduje się w sektorach budowlanym i przemysłowym. Na terenie gminy, w Miszewku Strzałkowskim, znajduje się m.in. duża baza surowcowa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych.
Prawie cały tereny gminy znajduje się w obszarze Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co tworzy z gminy atrakcyjne miejsce do aktywnego wypoczynku.

Powierzchnia
75 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 705
Liczba sołectw
17
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
5 905 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
107

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie


ul. Warszawska 26a, 09-472 Słupno
tel.: (24) 261 91 78
e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu
Kierownik: Magdalena Szochner-Siemińska

Żłobek Gminny
 • ul. Warszawska 26b
  kom.: 728 336 860
  e-mail: zlobek@slupno.eu
Przedszkole “Niezapominajka”
 • ul. Kościelna 13, 09-472 Słupno
  tel.: (24) 260 22 01
  kom.: 504 654 894
  kontakt@niezapominajkaslupno.pl
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
 • ul. Sikory 19, 09-408 Płock
  tel./fax: (24) 261 29 22
  e-mail: spliszyno@op.pl
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
 • Święcieniec 10a, 09-472 Słupno
  tel./fax: (24) 260 65 18
  e-mail: spswiecieniec@op.pl
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
 • ul. Kościelna 16, 09-472 Słupno
  tel./fax: (24) 261 29 28
  e-mail: spslupno@wp.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
 • ul. Warszawska 26, 09-472 Słupno
  tel.: (24) 266 72 80
  e-mail: biblioteka@slupno.eu
Centrum Medyczne „Rodzina” w Słupnie
 • ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
 • ul. Królewska 28a, 09-472 Słupno
  tel.: (24) 386 27 55, (24) 386 27 56
  e-mail: gokslupno@wp.pl
Dzielnicowy gminy (1)
 • Miszewska 8a, 09-472 Słupno
  tel.: (24) 266 16 74
  kom.: 696 497 095
  e-mail: dzielnicowy.slupno1@ra.policja.gov.pl
Dzielnicowy gminy (2)
 • Miszewska 8a, 09-472 Słupno
  tel.: (24) 266 16 74
  kom.: 696 497 096
  e-mail: dzielnicowy.slupno2@ra.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Słupnie
 • ul. Warszawska 15, 09-472 Słupno
Ochotnicza Straż Pożarna w Cekanowie
 • ul. Królewska 28, Cekanowo, 09-472 Słupno
Ochotnicza Straż Pożarna w Gulczewie
 • Stare Gulczewo 2, 09-472 Słupno
Ochotnicza Straż Pożarna w Mijakowie
 • Mijakowo 3, 09-472 Słupno
Ochotnicza Straż Pożarna w Miszewku Strzałkowskim
 • Miszewko Strzałkowskie 21, 09-472 Słupno
Ochotnicza Straż Pożarna w Święcieńcu
 • Święcieniec 17, 09-472 Słupno
Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy “Delta” Miszewko Strzałkowskie
 • Wykowo 72, 09-472 Słupno
  kom.: 601 275 514
Stowarzyszenie  “Nasza Gmina Słupno”
 • ul. Kościelna 12a, 09-472 Słupno
Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno FLIS
 • Bielino 10a, 09-410 Płock
Klub Sportowy Greens Słupno
 • ul. Dębowa 21, 09-472 Słupno

Powiat płocki

Starosta: Mariusz Bieniek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku


ul. Bielska 57a, 09-400 Płock
tel.: (24) 267 68 28, (24) 267 68 47
e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl
Kierownik: Małgorzata Lewandowska

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku
 • ul. Otolińska 21, 09-407 Płock
  tel.: (24) 364 02 00
  e-mail: pppp.plock@gmail.com
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Otolińska 21, 09-407 Płock
  tel.: (24) 364 02 00
  e-mail: pppp.plock@gmail.com
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
 • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock
  tel.: (24) 267 84 00
  e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
 • ul. Kościuszki 6, 09-402 Płock
  tel.: (24) 262 30 59
  e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl
Komenda Miejska Policji w Płocku
 • Al. Kilińskiego 8, 09-400 Płock
  tel.: (24) 266 16 00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
 • ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock
  tel. centrala: (24) 366 78 00
  tel. sekretariat: (24) 366 78 13
  e-mail: plock@mazowsze.straz.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
  tel.: (24) 267 46 30
  email: sekretariat@pupplock.pl
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
 • ul. Bielska 57a, 09-400 Płock
  tel.: (24) 267 68 39
  e-mail: sekretariat@zdpplock.pl
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
 • Al. Kilińskiego 12a, 09-400 Płock
Skip to content