Close

3 makroregiony

  • Home
  •  / 
  • 3 makroregiony

Spotkanie podsumowujące efekty pilotażu z 3 makroregionów

W dniu 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli 3 makroregionów realizujących projekty pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin,” „Liderzy kooperacji”, „Kooperacja efektywna i skuteczna”. Spotkanie zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi za pomocą aplikacji Cisco Webex.  Dyskusja dotyczyła treści Księgi rekomendacyjnej oraz roli Regionalnych Czytaj więcej
Skip to content