Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” w województwie podkarpackim. Projekty socjalne są skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu Kooperacji. W ramach projektów socjalnych, zapewnione zostanie wieloaspektowe wsparcie, wynikające z indywidualnych zdiagnozowanych potrzeb, które zostały określone przez zespół specjalistów w trakcie warsztatów diagnostycznych. W ramach projektów zapewniono min. usługi szkoleniowe, Czytaj więcej