Close

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych w woj. podkarpackim

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” w województwie podkarpackim. Projekty socjalne są skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu Kooperacji.

W ramach projektów socjalnych, zapewnione zostanie wieloaspektowe wsparcie, wynikające z indywidualnych zdiagnozowanych potrzeb, które zostały określone przez zespół specjalistów w trakcie warsztatów diagnostycznych. W ramach projektów zapewniono min. usługi szkoleniowe, pomoc prawną, psychologiczną i psychiatryczną, usługi rehabilitacyjno-usprawniające, psychodietetyczne, a także dostawy sprzętu: komputerowego, sportowego i specjalistycznego.

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka przekazał na ręce Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca pierwsze sprzęty z zaplanowanych w projekcie socjalnym. Sukcesywnie będą realizowane usługi społeczne oraz kolejne dostawy w gminach. Jesteśmy przekonani, że otrzymane wsparcie będzie dla rodzin znaczącą pomocą oraz przyczyni się do poprawy ich sytuacji bytowej i społecznej, a założenia projektu przełożą się na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w pracy społecznej na terenie gmin.

Powiązane Aktualności

Skip to content