Close

Przekazanie ozonatorów powietrza instytucjom pomocy i integracji społecznej z województwa podkarpackiego

W ramach projektu „Liderzy kooperacji” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Rzeszowie zakupił 207 ozonatorów powietrza, które zostały przekazane instytucjom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Zakupy ozonatorów są elementem szeroko zakrojonej akcji pomocowej mającej na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.  W dniach 03-04.09.2020 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się szkolenie BHP z zakresu obsługi ozonatorów powietrza, działania ozonu i jego właściwości, prawidłowego zastosowania ozonatora oraz środkach ostrożności. W szkoleniu udział wzięły:

  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • Schroniska, noclegownie,
  • Domy Samotnej Matki,
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Socjoterapii
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
  • Środowiskowe Domy Samopomocy,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wartość zakupionych ozonatorów to 985 997,52 zł. Łącznie na zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego w województwie podkarpackim przeznaczono 2 679 993,40 zł.

Powiązane Aktualności

Skip to content