W pięciu województwach zaangażowanych w projekt „Liderzy kooperacji” doszło lub dojdzie w najbliższym czasie do podpisania porozumień dot. powołania Wojewódzkich Zespołów Kooperacji (WZK). Zespoły te będą ze sobą współpracować, przede wszystkim w celu udzielania wsparcia podmiotom powiatowym i gminnym zaangażowanym w działania w ramach II Kamienia Milowego. W skład WZK wchodzą reprezentanci Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych, Czytaj więcej