Close

Pierwsze spotkania animatorów w II Kamieniu Milowym

W II kamieniu milowym projektu zrekrutowano już wszystkich animatorów gminnych i powiatowych – w sumie 50 osób. W województwach odbywają się pierwsze spotkania, w czasie których osobom pełniącym tę odpowiedzialną funkcję przedstawia się podstawowe kwestii merytoryczne, organizacyjne, prawne i techniczne związane z pracą PZK w najbliższych miesiącach.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania: 3 lipca w Kielcach, 5 lipca w Lublinie i 8 lipca w Rzeszowie. Kolejne dwa planowane są na 12 lipca (Białystok) i 18 lipca (Warszawa).

Głównymi gośćmi spotkań są animatorki i animatorzy reprezentujący GOPSy i PCPRy z gmin i powiatów biorących udział w testowaniu Modelu kooperacji na terenie danego województwa. Niektóre z tych osób nie pełniły tej funkcji w I Kamieniu Milowym, więc uzyskane informacje są dla nich szczególnie cenne.

W ramach spotkań poruszanych jest kilka głównych wątków. Omówione zostają założenia MK oraz plan działań na najbliższe 3 miesiące – do końca września.  W tym czasie m.in. ostatecznie zawiążą się i rozpoczną pracę PZK, zostaną zrekrutowane pierwsze rodziny, którym udzielone zostanie wsparcie w ramach testowania MK, a także odbędą się kolejne wyjazdowe Partnerskie Spotkania Wymiany Doświadczeń dla członków PZK.

Specjalista ds. e-edukacji wprowadza w podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy edukacyjnej, w szczególności przedstawiając rolę i obowiązki animatorów w tym zakresie.

W trakcie tych wystąpień i po nich dyskutuje się o aktualnych i potencjalnych trudnościach związanych z testowaniem Modelu oraz o tym, jak im zaradzić. Omawiano ponadto potencjał i korzyści wynikające z przystąpienia do projektu gmin wiejskich i powiatów. Już teraz zgłaszali wiele sugestii dotyczących pracy w II kamieniu milowym. Już na tym etapie jasne jest, że ich komentarze i rekomendacje udoskonalą Model kooperacji.

Powiązane Aktualności

Skip to content