Close

Zdalne spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”.

W pierwszej części zdalnego spotkania zaprezentowano Księgę rekomendacyjną. Ekspert ds. Modelu Pani Anna Tomulewicz omówiła szczegółowo skład Księgi rekomendacyjnej, zwracając szczególną uwagę na różnice i podobieństwa modeli. Następnie odbyła się dyskusja członków Komitetu Sterującego dotycząca oczekiwań wobec Księgi. Ostatecznie podjęto decyzję o przyjęciu Księgi Rekomendacyjnej.

Druga część spotkania poświęcona była IV kamieniowi milowemu w ramach projektu. Kierownik projektu omówił działania planowane do realizacji w najbliższych miesiącach, tj. schemat konferencji, spotkań/szkoleń i formę ich realizacji. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 założono, iż odbędą się one w formie zdalnej lub hybrydowej.

Na zakończenie spotkania Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pan Jerzy Jęczmienionka podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację projektu oraz udział w spotkaniu.

Powiązane Aktualności

Skip to content