Close

Zaproszenie na konferencję z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego, dotyczącą praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na konferencję z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego, dotyczącą praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 roku w godz. 9:00-15:00 w formie zdalnej z udziałem ekspertów Modelu w gminach wiejskich, doradców Modelu, konsultantów naukowego i prawnego. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.kret@rops.rzeszow.pl najpóźniej do dnia 28.05.2021 r. Liczba miejsc ograniczona. Link do spotkania zostanie przesłany do zakwalifikowanych osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Panią Beatą Kret lub Eweliną Pikuzińską pod numerem tel.: (17) 747-06-38.

Pliki do pobrania:

  1. Pismo przewodnie wraz z harmonogramem.
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Regulamin rekrutacji

Powiązane Aktualności

Skip to content