Close

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W OPRACOWANIU MODELU KOOPERACJI W ROKU 2018

MODEL KOOPERACJI w Gminach Wiejskich został przygotowany partycypacyjnie i ma charakter współautorski.

Opracowanie powstało przy współpracy 596 osób z 419 podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego (zaangażowanych w 40 Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji w województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim):

  • 27 pracowników wojewódzkich podmiotów samorządowych i rządowych makroregionu wiejskiego,
  • 36 profesjonalistów i ekspertów, zatrudnionych w Zespołach ds. Modeli przy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej,
  • oraz 7-osobowego Komitetu Sterującego.

Zespół Zarządzający projektem LIDERZY KOOPERACJI pragnie wyrazić wdzięczność za wspólną pracę  w roku 2018.

 

W województwie lubelskim:

Władzom powiatów: chełmskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, puławskiego, świdnickiego, tomaszowskiego;

Władzom gmin: Cyców, Konopnica, Leśniowice, Spiczyn, Tomaszów Lubelski, Trawniki, Wąwolnica, Wólka;

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Cycowie, Konopnicy, Leśniowicach, Spiczynie, Tomaszowie Lubelskim, Trawnikach, Wąwolnicy, Wólce;

Podmiotom sektorowym z województwa lubelskiego: Sądowi Okręgowemu w Lublinie, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Lublinie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie oraz

Zespołowi ds. Modelu w ROPS w Lublinie: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, dwóm doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS.

 

W województwie mazowieckim:

Władzom powiatów: białobrzeskiego, łosickiego, otwockiego, płockiego, przasnyskiego, węgrowskiego;

Władzom gmin: Radzanów, Sarnaki, Stara Kornica, Wiązowna, Słupno, Przasnysz, Grębków, Stoczek;

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Radzanowie, Sarnakach, Starej Kornicy, Wiązownie, Słupnie, Przasnyszu, Grębkowie, Stoczku;

Podmiotom sektorowym z województwa mazowieckiego: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie, Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Sądowi Okręgowemu Warszawa Praga w Warszawie, Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie oraz

Zespołowi ds. Modelu w MCPS w Warszawie: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, czterem doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS.

 

W województwie podlaskim:

Władzom powiatów: augustowskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego sokólskiego, wysokomazowieckiego;

Władzom gmin: Kobylin-Borzymy, Kolno, Korycin, Narewka, Nowinka, Piątnica, Szudziałowo, Wysokie Mazowieckie;

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Kobylinie-Borzymy, Kolnie, Korycinie, Narewce, Nowince, Piątnicy, Szudziałowie, Wysokiem Mazowieckiem;

Podmiotom sektorowym z województwa podlaskiego: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku, Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku oraz

Zespołowi ds. Modelu w ROPS w Białymstoku: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, dwóm doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS.

 

W województwie podkarpackim:

Władzom powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego;

Władzom gmin: Iwierzyce, Krempna,  Krościenko Wyżne, Kuryłówka, Ostrów, Przeworsk, Świlcza i Zarzecze;

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Iwierzycach, Krempnej,  Krościenku Wyżnym, Kuryłówce, Ostrowie, Przeworsku, Świlczy i Zarzeczu;

Podmiotom sektorowym z województwa podkarpackiego: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie, Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Podkarpackiemu Oddziałowi PFRON, Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz

Zespołowi ds. Modelu w ROPS w Rzeszowie: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, dwóm doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS.

 

W województwie świętokrzyskim:

Władzom powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, ostrowieckiego, sandomierskiego, starachowickiego. staszowskiego;

Władzom gmin: Bieliny, Bodzechów, Bogoria, Mirzec, Łopuszno, Łoniów, Oksa, Wodzisław;

Animatorom i uczestnikom G-PZK w: Bieliny, Bodzechów, Bogoria, Mirzec, Łopuszno, Łoniów, Oksa, Wodzisław;

Podmiotom sektorowym z województwa świętokrzyskiego: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sądowi Okręgowemu w Kielcach, Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach oraz

Zespołowi ds. Modelu w ROPS Lublin: konsultantowi naukowemu, konsultantowi prawnemu, dwóm doradcom i specjalistom zatrudnionym w ROPS.

Za refleksję, uwagi i dobre słowa dziękujemy również Komitetowi Sterującemu projektem LIDERZY KOOPERACJI, wszystkim podmiotom, władzom gmin, powiatów i radnym, uczestniczącym w konsultacjach założeń Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich.

W imieniu Lidera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

W imieniu Parterów:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Powiązane Aktualności

Skip to content