Close

Spotkanie makroregionalne 10-11 czerwca 2019 r.

W dniach 10-11 czerwca w Sandomierzu w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu w II kamieniem milowym spotkanie makroregionalne. Oprócz członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw, w Sandomierzu pojawili się także liczni przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I.

II kamień milowy zakładający testowanie wypracowanego Modelu kooperacji w praktyce, będzie trwał do września 2020 roku. Aktualnie trwają prace wprowadzające do tego etapu projektu.

W ciągu trzech miesięcy, które upłynęły od ostatniego spotkania makroregionalnego przeprowadzono rekrutację 30 gmin wiejskich i 20 powiatów, które wezmą udział w drugim etapie projektu, a także zawiązano Wojewódzkie Zespoły Kooperacji, które składają się z przedstawicieli podmiotów wojewódzkich i członków Zespołów ds. Modelu z 5 województw. Aktualnie podpisywane są porozumienia powołujące Partnerskie Zespoły Kooperacji. W Sandomierzu poświęcono wiele uwagi uszczegóławianiu kwestii merytorycznych i organizacyjnych, co pozwoli efektywniej zmierzać do celu w przeciągu kolejnych 15 miesięcy. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

  • praca modelem – przełożenie dokumentu na praktyczne działania przez Zespoły ds. Modelu, doradców i inne osoby,
  • współpraca Zespołów ds. Modelu z Wojewódzkimi Podmiotami Sektorowymi w obrębie danych regionów,
  • tworzenie i rozwijanie wojewódzkich list aktywności i usług,
  • rozszerzenie platformy edukacyjnej,
  • ewaluowanie projektu, w szczególności przygotowanie kolejnego etapu badań focusowych,
  • diagnoza w projekcie: metody, organizacja, rola doradców oraz członków PZK,
  • kwestie prawne, w szczególności związane z przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Ponadto drugiego dnia reprezentanci Wojewódzkich Zespołów Kooperacji wzięli udział w szkoleniu rozwijającym umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które pozwolą im skuteczniej realizować zadania w ramach projektu.

Spotkanie zakończyło się posumowaniem prac poszczególnych grup i zespołów oraz podjęciem decyzji określających najważniejsze zadania i tryb pracy w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Gośćmi spotkania regionalnego byli dziennikarze Radia Leliwa. Z przygotowanym przez nich materiałem można zapoznać się pod adresem: http://leliwa.pl/sandomierz-konferencja-liderzy-kooperacji/.

Powiązane Aktualności

Skip to content