Close

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich skierowane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich. Model ma na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Model kooperacji został opracowany i przetestowany w ramach projektu „Liderzy kooperacji” realizowanego przez Lidera – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Szkolenie kierowane jest do pracowników ROPS oraz osób zaangażowanych w prace nad modelami kooperacji w gminach miejsko-wiejskich oraz miejskich. Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej (wg potrzeb):

  • część teoretyczna – szkolenie wprowadzające do pracy modelem, 4 godziny;
  • część praktyczna – spotkania konsultacyjno-szkoleniowe, 8 godzin.

Szkolenie wprowadzające odbędzie się 24 maja 2021 r. w godz. 9:00-13:00, natomiast spotkania konsultacyjno-szkoleniowe odbędą się 2 czerwca 2021 r. i 15 czerwca 2021 r. w godz. 9:00-13:00. Wszystkie zajęcia odbędą się w formie zdalnej z udziałem ekspertów, doradców, konsultantów i animatorów, którzy brali udział w tworzeniu i testowaniu Modelu Kooperacji w gminach wiejskich.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bzborowska@tlen.pl do dnia 17.05.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona, jeden ROPS może zgłosić maksymalnie 2 osoby. Link do szkolenia, zostanie przesłany do zakwalifikowanych osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Barbarą Marek-Zborowską  nr tel.: 884 909 657 lub Panią Anną Tomulewicz nr tel.: 609 606 669.

Załączniki:

Powiązane Aktualności

Skip to content