Close

Szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich dla PCPR.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wyżej wymienione modele były opracowywane i testowane na terenie całej Polski w latach 2018-2020. ROPS w Rzeszowie – lider projektu „Liderzy kooperacji” – zajmował się Modelem Kooperacji w gminach wiejskich na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Modele Kooperacji dla gmin miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich testowane były w pozostałych częściach kraju.

Szkolenie seminaryjno-webinarowe skierowane jest do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 maja, 10 i 17 czerwca 2021 roku w godz. 9:00-13:30 w formie zdalnej z udziałem ekspertów Modelu w gminach wiejskich, doradców Modelu, konsultantów naukowego i prawnego. Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich trzech dniach szkolenia, na zakończenie otrzymają certyfikat.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl najpóźniej do dnia 20.05.2021 r. Liczba miejsc ograniczona. Link do spotkania zostanie przesłany do zakwalifikowanych osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Panią Beatą Kret lub Eweliną Pikuzińską pod numerem tel.: (17) 747-06-38.

 Załączniki:


Powiązane Aktualności

Skip to content